Equity Capital And Reserves Zmiana
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 2527.65B 113.05B
Bank Of Beijing 601169:CH CH 295.05B 63.9B
Bank Of China 601988:CH CH 2269.55B 109.05B
Bank of Communications 3328:HK CH 1215928.18M 251281.18M
China CITIC Bank 601998:CH CH 640.47B 14.16B
China Construction Bank 601939:CH 2673.27B 85.04B
China Everbright 601818:CH CH 490.33B 7.84B
China Life Insurance 601628:CH 465.11B 5.72B
China Merchants Bank 600036:CH CH 893.49B 34.75B
China Merchants Securities 600999:CH CH 108.91B 3.59B
China Pacific Insu 601601:CH CH 221.51B 5.23B
China Securities Co Ltd 601066:CH 85.51B 8.68B
CITIC Securities 600030:CH CH 244.32B 35.15B
Haitong Secur 600837:CH CH 164.11B 975.97M
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 47027M 2599M
Hua Xia Bank 600015:CH CH 302.44B 4.15B
Huatai Securities 601688:CH CH 153.24B 4.82B
ICBC 601398:CH CH 3336.79B 79.03B
Industrial Bank 601166:CH CH 710.9B 26.79B
New China Life 601336:CH CH 101.92B 6.57B
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 214B 5.13B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 842.02B 47.93BBank Of Nanjing Kapitał Własny I Rezerwy - Aktualne wartości, dane historyczne, prognozy, statystyki, wykresy i kalendarz ekonomiczny - Aug 2022.