Showa Denko | Zysk Brutto

Last Quarter:

20.1B JPY

W Ubiegłym Roku:

38.6B JPY