Sumco | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

13.4M JPY