UCB | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

168M EUR