Terna Rete Elettrica Nazionale | Koszty Zatrudnienia

W Ubiegłym Roku:

265M EUR