Terna Rete Elettrica Nazionale | Podatek Odroczony

Last Quarter:

83.8M EUR

W Ubiegłym Roku:

85.1M EUR