Novartis | Przepływów Pieniężnych Za Fiscal Zakładowego

Last Quarter:

1.34 USD

W Ubiegłym Roku:

5.81 USD