Nl Industries | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

-330K USD