Mattel | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

32.4M USD