HeidelbergCement | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

75.96 EUR

W Ubiegłym Roku:

79.37 EUR