Grupo Bimbo | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

9.94B MXN