On Assignment | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

117M USD