Amazon | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

Last Quarter:

10.6B USD

W Ubiegłym Roku:

11.9B USD