Air New Zealand | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

53M NZD