MTR | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

-1.08M HKD