KAO | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

180B JPY