KAO | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

74B JPY