Showa Denko | Zysk Na Akcję W Tym Nadzwyczajnych

Last Quarter:

6.78 JPY

W Ubiegłym Roku:

0.68 JPY