COUNTRY-LIST WAGE-GROWTH - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1.90 2016-12
Białoruś 8.62 2017-03
Belgia 2.10 2016-09
Cypr 0.40 2016-12
Czechy 2.80 2016-12
Estonia 7.00 2016-12
Strefa Euro 1.60 2016-12
Unia Europejska 1.70 2016-12
Francja 0.20 2016-12
Niemcy 1.10 2016-12
Węgry 10.70 2017-02
Islandia 7.50 2016-11
Włochy 0.40 2017-03
Japonia 0.40 2017-02
Macedonia 1.90 2016-09
Holandia 1.39 2017-03
Norwegia 6.00 2016-12
Polska 5.20 2017-03
Portugalia 1.50 2017-02
Rosja 101.50 2017-03
Słowacja 3.70 2016-12
Słowenia 0.45 2017-02
Szwajcaria 0.60 2016-09
Ukraina 37.24 2017-03
Wielka Brytania 2.30 2017-02
Stany Zjednoczone 4.47 2017-01


Country-list Wage-growth - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista