COUNTRY-LIST WAGE-GROWTH - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1.90 2016-09
Białoruś 7.97 2016-12
Belgia 2.20 2016-06
Cypr -0.70 2016-09
Czechy 4.00 2016-09
Estonia 7.50 2016-06
Strefa Euro 1.60 2016-09
Unia Europejska 2.00 2016-09
Francja 0.30 2016-06
Niemcy 1.80 2016-09
Węgry 5.70 2016-12
Islandia 7.50 2016-11
Włochy 0.40 2016-12
Japonia 0.10 2016-12
Macedonia 2.70 2016-03
Holandia 1.30 2017-01
Norwegia 11.60 2016-09
Polska 4.30 2017-01
Portugalia 3.20 2016-11
Rosja 102.40 2016-12
Słowacja 4.00 2016-09
Słowenia 3.68 2016-12
Szwajcaria 0.60 2016-09
Ukraina 23.80 2016-12
Wielka Brytania 2.60 2016-12
Stany Zjednoczone 3.57 2016-12


Country-list Wage-growth - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 2/21/2017