COUNTRY-LIST WAGE-GROWTH - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1.90 2016-12
Białoruś 7.97 2016-12
Belgia 2.10 2016-09
Cypr -0.70 2016-09
Czechy 2.80 2016-12
Estonia 7.00 2016-12
Strefa Euro 1.60 2016-12
Unia Europejska 1.70 2016-12
Francja 0.20 2016-09
Niemcy 1.80 2016-09
Węgry 10.00 2017-01
Islandia 7.50 2016-11
Włochy 0.50 2017-01
Japonia 0.50 2017-01
Macedonia 1.90 2016-09
Holandia 1.39 2017-02
Norwegia 6.00 2016-12
Polska 4.00 2017-02
Portugalia 3.20 2016-11
Rosja 101.30 2017-02
Słowacja 3.70 2016-12
Słowenia 2.07 2017-01
Szwajcaria 0.60 2016-09
Ukraina 37.73 2017-01
Wielka Brytania 2.20 2017-01
Stany Zjednoczone 4.47 2017-01


Country-list Wage-growth - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/23/2017