COUNTRY-LIST PART-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia -33500.00 2017-02
Austria 1146.10 2016-09
Belgia 1107.60 2016-09
Bułgaria 53.60 2016-09
Kanada -89.80 2017-02
Chorwacja 94.70 2016-09
Cypr 47.60 2016-09
Czechy 286.90 2016-09
Dania 717.20 2016-12
Estonia 56.70 2016-09
Strefa Euro 30655.90 2016-09
Unia Europejska 42412.60 2016-09
Finlandia 344.10 2016-09
Francja 4761.70 2016-12
Niemcy 10757.00 2016-09
Grecja 374.30 2016-12
Węgry 206.60 2016-09
Islandia 45.60 2016-12
Irlandia 444.90 2016-12
Włochy 35459.63 2016-12
Japonia 6985.00 2017-01
Lotwa 82.20 2016-12
Litwa 84.70 2016-09
Luksemburg 52.10 2016-09
Macedonia 40.30 2016-09
Malta 27.10 2016-09
Holandia 4098.10 2016-09
Nowa Zelandia 528.00 2016-12
Norwegia 649.70 2016-12
Polska 991.80 2016-09
Portugalia 553.50 2016-12
Rumunia 636.70 2016-09
Słowacja 140.90 2016-09
Słowenia 83.30 2016-09
Hiszpania 2833.00 2016-12
Szwecja 1133.90 2016-12
Szwajcaria 1667.20 2016-12
Turcja 2200.80 2016-09
Wielka Brytania 8516.00 2016-12
Stany Zjednoczone 27554.00 2017-02


Country-list Part-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/23/2017