COUNTRY-LIST PART-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 58340.00 2017-01
Austria 1153.20 2016-06
Belgia 1120.20 2016-06
Bułgaria 61.80 2016-06
Kanada 32.40 2017-01
Chorwacja 96.30 2016-06
Cypr 48.40 2016-06
Czechy 282.50 2016-06
Dania 723.70 2016-09
Estonia 56.70 2016-09
Strefa Euro 30948.50 2016-06
Unia Europejska 42787.80 2016-06
Finlandia 358.10 2016-06
Francja 4692.30 2016-09
Niemcy 10700.90 2016-06
Grecja 361.90 2016-09
Węgry 212.90 2016-06
Islandia 39.80 2016-09
Irlandia 460.90 2016-09
Włochy 34633.09 2016-09
Japonia 7159.00 2016-12
Lotwa 73.00 2016-09
Litwa 84.70 2016-09
Luksemburg 50.10 2016-06
Macedonia 30.40 2016-06
Malta 27.00 2016-06
Holandia 4098.10 2016-09
Nowa Zelandia 528.00 2016-12
Norwegia 643.10 2016-09
Polska 995.40 2016-06
Portugalia 553.50 2016-12
Rumunia 627.00 2016-06
Słowacja 144.40 2016-06
Słowenia 83.30 2016-09
Hiszpania 2833.00 2016-12
Szwecja 1096.60 2016-09
Szwajcaria 1614.40 2016-09
Turcja 2200.80 2016-09
Wielka Brytania 8550.00 2016-11
Stany Zjednoczone 27405.00 2017-01


Country-list Part-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 2/21/2017