27/02/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 AM
AU
Zapasy W Biznesach K/K Q4 0.3% 0.9% ®
12:30 AM
AU
Zyski Korporacyjne K/K Q4 20.1% 1.5% ®
04:30 AM
TH
Bilans Handlowy JAN $0.83B $0.94B
04:30 AM
TH
Eksport R/R JAN 8.8% 6.2%
04:30 AM
TH
Import R/R JAN 5.17% 10.3%
05:30 AM
NL
Koniunktura W Przemyśle FEB 7.0 6.0
06:30 AM
TH
New Car Sales YoY JAN -14.40%
07:00 AM
FI
Ppi (Roczne) JAN 2.4%
07:00 AM
FI
Wskaźnik Cen Importowych R/R JAN 7.5%
07:00 AM
FI
Wskaźnik Cen Eksportowych R/R JAN 2.6%
07:00 AM
FI
Optymizm Konsumentów FEB 21
07:00 AM
TR
Economic Confidence Index FEB 85.7
08:00 AM
DK
Koniunktura W Przemyśle FEB -4
08:00 AM
ES
Inflacja M/M (Wstępna) FEB -0.5%
08:00 AM
ES
Inflacja R/R (Wstępna) FEB 3%
08:00 AM
ES
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji R/R (Wstępny) FEB 2.9%
08:00 AM
ES
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji M/M (Wstępny) FEB -1%
08:15 AM
CH
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem Q4 4.918M
08:30 AM
HK
Eksport R/R JAN 10.1%
08:30 AM
HK
Import R/R JAN 8.7%
08:30 AM
HK
Bilans Handlowy JAN H$-45.5B
08:30 AM
SE
Kredyty Dla Gospodarstw Domowych R/R JAN 7.2%
09:00 AM
AT
Pmi Dla Przemysłu Wg Bank Austria FEB 57.3
09:00 AM
AT
Optymizm Konsumentów FEB 8
09:00 AM
EA
Podaż Pieniądza M3 R/R JAN 5%
09:00 AM
EA
Wzrost Kredytów R/R JAN 2%
09:00 AM
ES
Koniunktura W Przemyśle FEB -0.7
09:30 AM
PT
Optymizm Konsumentów FEB -6.2
09:30 AM
PT
Koniunktura W Przemyśle FEB 1.2
10:00 AM
AT
Koniunktura W Przemyśle FEB 1.2
10:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej FEB 0.8
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów FEB -4.7
10:00 AM
EA
Koniunktura W Przemyśle FEB 0.77
10:00 AM
EA
Usługi Sentiment FEB 13.5
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny FEB 108.2
10:00 AM
FI
Koniunktura W Przemyśle FEB 3.6
10:00 AM
GR
Koniunktura W Przemyśle FEB 95.1
10:00 AM
GR
Optymizm Konsumentów FEB -67.8
10:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Roczne) FEB 2.65%
10:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Miesięczny) FEB 0.71%
10:45 AM
IT
Aukcja 10-Letnich Biletów Skarbowych 2.37%
10:45 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja 0.92%
10:45 AM
IT
30-Letnia Btp Aukcja 3.140%
12:00 PM
CL
Ppi (Roczne) JAN 10.2%
12:30 PM
CH
SNB Zurbrügg Speech
01:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe Z Wyłączeniem Obrony JAN 1.7%
01:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) JAN 0.5%
01:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) JAN -0.4%
02:00 PM
FR
Aukcja 12-Miesięcznych Weksli Skarbowych -0.574%
02:00 PM
FR
Aukcja 3-Miesięcznych Weksli Skarbowych -0.652%
02:00 PM
FR
Aukcja 6-Miesięcznych Weksli Skarbowych -0.657%
02:00 PM
IL
Decyzja W Sprawie Stóp Procentowych 0.1%
02:00 PM
MX
Bilans Handlowy JAN $28M
02:00 PM
MX
Stopa Bezrobocia JAN 3.4%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości R/R JAN 0.3%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości M/M JAN 1.6%
03:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy Wg Fed Z Dallas FEB 22.1
04:00 PM
US
Fed Kaplan Speech
04:30 PM
US
Aukcja 3-Miesięcznych Weksli Skarbowych 0.535%
04:30 PM
US
Aukcja 6-Miesięcznych Weksli Skarbowych 0.670%
07:00 PM
CO
Cement Production YoY JAN -9.2%
09:00 PM
KR
Koniunktura W Przemyśle FEB 75
11:50 PM
JP
Obroty W Handlu Detalicznym M/M JAN -1.7%
11:50 PM
JP
Obroty W Handlu Detalicznym R/R JAN 0.6%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa R/R (Wstępna) JAN 3.2%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa M/M (Wstępna) JAN 0.7%
28/02/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 AM
AU
Sprzedaż Nowych Domów Wg Hia M/M JAN 0.2%
12:05 AM
GB
Optymizm Konsumentów Wg Gfk FEB -5
12:30 AM
AU
Kredyt Dla Sektora Prywatnego M/M JAN 0.7%
12:30 AM
AU
Kredyt Dla Sektora Prywatnego R/R JAN 5.6%
12:30 AM
AU
Saldo Obrotów Bieżących Q4 A$-11.4B
01:30 AM
JP
BoJ Sato Speech
02:00 AM
SG
Kredyty Bankowe JAN $617.35B
02:30 AM
TW
Optymizm Konsumentów FEB 74.35
03:30 AM
TH
Produkcja Przemysłowa R/R JAN 0.54%
04:00 AM
MY
Ppi (Roczne) JAN 6.5%
04:00 AM
KR
Dług Zagraniczny Q4 $400.4B
04:30 AM
JP
BoJ Kuwabara Speech
05:00 AM
JP
Rozpoczęte Budowy Domów (Roczne) JAN 3.9%
05:00 AM
JP
Zamówienia Budowlane R/R JAN 7.1%
05:00 AM
SG
Ppi (Roczne) JAN 9%
05:00 AM
SG
Wskaźnik Cen Importowych R/R JAN 8.8%
05:00 AM
SG
Wskaźnik Cen Eksportowych R/R JAN 3.9%
06:00 AM
PH
Bilans Budżetu DEC PHP-19.1B
06:00 AM
ZA
Kredyt Dla Sektora Prywatnego R/R JAN 5.11%
06:00 AM
ZA
Podaż Pieniądza M3 R/R JAN 6.06%
07:00 AM
MY
Podaż Pieniądza M3 R/R JAN 3.0%
07:00 AM
NO
Wzrost Kredytów R/R JAN 4.8%
07:00 AM
SA
Private Bank Lending (Roczne) JAN 2.4%
07:00 AM
SA
Podaż Pieniądza M3 R/R JAN 0.7%
07:00 AM
TR
Bilans Handlowy JAN $-5.6B
07:30 AM
TH
Zgodny-Wskaźnik JAN 129.31
07:30 AM
TH
Obroty W Handlu Detalicznym R/R DEC 6.41%
07:30 AM
TH
Saldo Obrotów Bieżących JAN $3719.3M
07:30 AM
TH
Spożycie Indywidualne (Miesięczny) JAN 1.4%
07:45 AM
FR
Inflacja Producentów M/M JAN 0.9%
07:45 AM
FR
Wzrost Pkb K/K (2 Szacunek) Q4 0.2%
07:45 AM
FR
Wzrost Pkb R/R (2 Szacunek) Q4 1.0%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji R/R (Wstępny) FEB 1.6%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji M/M (Wstępny) FEB -0.3%
07:45 AM
FR
Inflacja R/R (Wstępna) FEB 1.3%
07:45 AM
FR
Inflacja M/M (Wstępna) FEB -0.2%
07:45 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) JAN -0.8%
08:00 AM
AT
Wzrost Pkb R/R Q4 1.3%
08:00 AM
AT
Wzrost Pkb K/K Q4 0.5%
08:00 AM
DK
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q4 0.4%
08:00 AM
DK
Wzrost Pkb R/R (Wstępny) Q4 1.2%
08:00 AM
ES
Przyjazdy Turystyczne R/R JAN 13.3%
08:00 AM
CH
Wskaźniki Wyprzedzające Kof FEB 101.7
08:00 AM
TR
Przyjazdy Turystyczne R/R JAN -11.1%
08:20 AM
RU
Wzrost PKB r/r JAN -0.6%
08:30 AM
SE
Bilans Handlowy JAN SEK1.0B
08:30 AM
SE
Inflacja Producentów M/M JAN 2.1%
08:30 AM
SE
Ppi (Roczne) JAN 6.5%
08:30 AM
SE
Obroty W Handlu Detalicznym R/R JAN 0.6%
08:30 AM
SE
Obroty W Handlu Detalicznym M/M JAN -2.9%
08:30 AM
SE
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q4 2.8%
08:30 AM
SE
Wzrost Pkb K/K Q4 0.5%
09:00 AM
PL
Wzrost Pkb R/R Q4 2.5%
09:00 AM
PL
Wzrost Pkb K/K Q4 0.2%
09:00 AM
ES
Saldo Obrotów Bieżących DEC €3300M
10:00 AM
GR
Obroty W Handlu Detalicznym R/R DEC 3.6%
10:00 AM
GR
Obroty W Handlu Detalicznym M/M DEC -0.2%
10:00 AM
IT
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji R/R (Wstępny) FEB 1%
10:00 AM
IT
Zharmonizowany Wskaźnik Inflacji M/M (Wstępny) FEB -1.7%
10:00 AM
IT
Inflacja M/M (Wstępna) FEB 0.3%
10:00 AM
IT
Inflacja R/R (Wstępna) FEB 1%
10:00 AM
PK
Optymizm Konsumentów FEB 174.85
10:40 AM
DE
Aukcja 2-Letnich Biletów Skarbowych -0.75%
11:00 AM
IE
Stopa Bezrobocia FEB 6.8% ®
11:30 AM
IN
Bilans Budżetu JAN INR-5012.5B
11:30 AM
IN
Budownictwo Infrastrukturalne R/R JAN 5.6%
12:00 PM
CL
Przetwórstwo Przemysłowe R/R JAN -0.3%
12:00 PM
CL
Produkcja Miedzi (Roczne) JAN 1.6%
12:00 PM
CL
Obroty W Handlu Detalicznym R/R JAN 4.1%
12:00 PM
CL
Stopa Bezrobocia JAN 6.1%
12:00 PM
CL
Produkcja Przemysłowa R/R JAN 0.3%
12:00 PM
CL
Obroty W Handlu Detalicznym M/M JAN -2.1%
12:00 PM
IN
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q4 7.3%
12:00 PM
ZA
Bilans Handlowy JAN ZAR12.04B
01:00 PM
NG
Rezerwy Walutowe FEB $27.88B
01:00 PM
RU
Koniunktura W Przemyśle FEB -3
01:00 PM
RU
Podaż Pieniądza M2 R/R JAN 9.2%
01:00 PM
RU
Zyski Korporacji DEC RUB10.0T
01:30 PM
CA
Inflacja Producentów M/M JAN 0.4%
01:30 PM
CA
Ppi (Roczne) JAN 2.2%
01:30 PM
US
Tempo Wzrostu Pkb Qoq 2 Est Q4 3.5%
01:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (Pce) K/K (2 Szacunek) Q4 1.5%
01:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (Pce) K/K Q4 1.7%
01:30 PM
US
Ujęciu Kwartalnym Pkb Price Index 2nd Est Q4 1.4%
01:30 PM
US
Wholesale Inventories MoM Adv JAN 1%
01:30 PM
US
Goods Trade Balance Adv JAN $-65B
01:55 PM
US
Indeks Redbook M/M 25/FEB 0.5%
01:55 PM
US
Indeks Redbook R/R 25/FEB 1.1%
02:00 PM
BE
Wzrost Pkb K/K Q4 0.2%
02:00 PM
BE
Wzrost Pkb R/R Q4 1.3%
02:00 PM
EG
Podaż Pieniądza M2 R/R JAN 39.5%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller M/M DEC 0.2%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller R/R DEC 5.3%
02:45 PM
US
Indeks Chicago Pmi FEB 50.3
03:00 PM
NG
Wzrost Pkb K/K Q4 8.99%
03:00 PM
NG
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q4 -2.24%
03:00 PM
US
Optymizm Konsumentów Wg Conference Board FEB 111.8
03:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy Wg Fed Z Richmond FEB 12
04:30 PM
US
Aukcja 4-Tygodniowych Weksli Skarbowych 0.480%
04:30 PM
US
Aukcja 52-Tygodniowych Weksli Skarbowych 0.810%
05:45 PM
US
Przemówienie Członka Fomc Georga
07:00 PM
CO
Stopa Bezrobocia JAN 8.7%
08:30 PM
US
Przemówienie Członka Fomc Williamsa
10:30 PM
AU
Wskaźnik Przemysłowy Wg Aig FEB 51.2
11:30 PM
US
Przemówienie Członka Fomc Bullarda
11:50 PM
JP
Wydatki Inwestycyjne R/R Q4 -1.3%
01/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 AM
KR
Bilans Handlowy FEB $3.2B
12:00 AM
KR
Import R/R FEB 18.6%
12:00 AM
KR
Eksport R/R FEB 11.2%
12:30 AM
AU
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q4 1.8%
12:30 AM
AU
Deflator Pkb K/K Q4 1.2%
12:30 AM
AU
Wzrost Pkb K/K Q4 -0.5%
12:30 AM
AU
Pkb Nakłady Ujęciu Kwartalnym Q4 -2.7%
12:30 AM
ID
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 50.4
12:30 AM
JP
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 52.7
12:30 AM
MY
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 48.6
12:30 AM
PH
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 52.7
12:30 AM
TW
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 55.6
12:30 AM
TH
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 50.6
01:00 AM
CN
Nie Przemysłowy Pmi FEB 54.6
01:00 AM
CN
Pmi Dla Przemysłu Wg Nbs FEB 51.3
01:45 AM
CN
Pmi Dla Przemysłu Wg Caixin FEB 51.0
04:00 AM
ID
Przyjazdy Turystyczne R/R JAN 11.05%
04:00 AM
ID
Inflacja Bazowa R/R FEB 3.35%
04:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Miesięczny) FEB 0.97%
04:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Roczne) FEB 3.49%
04:00 AM
TH
Stopa Inflacji (Roczne) FEB 1.55%
04:00 AM
TH
Inflacja Bazowa R/R FEB 0.75%
04:00 AM
TH
Koniunktura W Przemyśle FEB 50.1
05:00 AM
IN
Pmi Dla Przemysłu Wg Nikkei FEB 50.4
06:00 AM
IE
Pmi Dla Przemysłu Wg Investec FEB 55.5
06:00 AM
RU
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 54.7
07:00 AM
FI
Wzrost Pkb R/R Q4 1.6%
07:00 AM
FI
Wzrost Pkb K/K Q4 0.4%
07:00 AM
NO
Saldo Obrotów Bieżących Q4 NOK24.9B
07:00 AM
CH
Wskaźnik Konsumpcju Wg Ubs JAN 1.5
07:00 AM
TR
Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI FEB 48.7
07:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide R/R FEB 4.3%
07:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide M/M FEB 0.2%
07:30 AM
SE
Pmi Dla Przemysłu Wg Swedbank FEB 62.0
08:00 AM
AT
Stopa Bezrobocia FEB 10.6%
08:00 AM
ID
Podaż Pieniądza M2 R/R JAN 10%
08:00 AM
NL
Pmi Dla Przemysłu Wg Nevi FEB 56.5
08:00 AM
NO
Pmi Dla Przemysłu Wg Nima FEB 51.4
08:00 AM
PL
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 54.8
08:00 AM
ZA
Saldo Obrotów Bieżących Q4 ZAR-176B
08:05 AM
PK
Stopa Inflacji (Roczne) FEB 3.66%
08:15 AM
PK
Hurtowe Ceny (Roczne) FEB 4.15%
08:15 AM
ES
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 55.6
08:30 AM
SE
Riksbank Meeting Minutes
08:30 AM
CH
Pmi Dla Przemysłu Wg Svme FEB 54.6
08:45 AM
IT
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit/Adaci FEB 53
08:50 AM
FR
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 53.6
08:55 AM
DE
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 56.4
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana JAN 3.9%
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia FEB 5.9%
08:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych FEB -26K
09:00 AM
EA
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 55.2
09:00 AM
GR
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit FEB 46.6
09:20 AM
ZA
ABSA Manufacturing PMI FEB 50.9
09:30 AM
GB
Kredyty Konsumenckie Boe JAN £1039M
09:30 AM
GB
Zaakceptowane Wnioski O Kredyt Hipoteczny JAN 67.9K
09:30 AM
GB
Kredyty Dla Sektora Prywatnego JAN £4.8B
09:30 AM
GB
Kredyty Hipoteczne JAN £3.8B
09:30 AM
GB
Pmi Dla Przemysłu Wg Markit/Cips FEB 55.9
10:00 AM
DK
Pmi Dla Przemysłu Wg Dilf FEB 59.9
10:00 AM
NG
Przemysłowy Pmi FEB 48.2