29/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 25/MAR ¥-151.6B ¥150.9B ®
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 25/MAR ¥-754.3 ¥-585.3B ®
30/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 AM
AU
Sprzedaż nowych domów wg HIA m/m FEB 0.2% -2.2%
04:30 AM
NL
Koniunktura w przemyśle MAR 7.8 7.0
05:00 AM
ZA
Podaż pieniądza M3 r/r FEB 6.63% 7.91%
05:00 AM
ZA
Kredyt dla sektora prywatnego r/r FEB 5.26% 5.52% ®
06:00 AM
EA
ECB Mersch Speech
06:00 AM
NO
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB 1.0% 1.4%
06:00 AM
NO
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 1.0% -0.7% ®
07:00 AM
AT
Inflacja Producentów m/m FEB 0.1% 0.5%
07:00 AM
AT
Ppi (Roczne) FEB 2.9% 2%
07:00 AM
DK
Koniunktura w przemyśle MAR -1 -2
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAR 2.1% 3%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAR 1.1% -0.3%
07:00 AM
ES
Inflacja r/r (wstępna) MAR 2.3% 3%
07:00 AM
ES
Inflacja m/m (wstępna) MAR 0% -0.4%
07:00 AM
CH
Wskaźniki Wyprzedzające Kof MAR 107.6 106.9 ®
07:00 AM
TR
Economic Confidence Index MAR 96.1 91.5
08:00 AM
AT
Optymizm Konsumentów MAR 4 6
08:00 AM
AT
PMI dla Przemysłu wg Bank Austria MAR 56.8 57.2
08:00 AM
TR
Przyjazdy turystyczne r/r FEB -6.51% -9.81%
08:30 AM
HK
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB -6.1% -1.4%
08:30 AM
PT
Koniunktura w przemyśle MAR 1.6 1.4 ®
08:30 AM
PT
Optymizm Konsumentów MAR -3.4 -4.4
09:00 AM
AT
Koniunktura w przemyśle MAR 2.4 1.1
09:00 AM
EA
Koniunktura w przemyśle MAR 0.82 0.82
09:00 AM
EA
Usługi Sentiment MAR 12.7 13.9 ®
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów MAR -5 -6.2
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny MAR 107.9 108
09:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej MAR 1.2 1.3
09:00 AM
FI
Koniunktura w przemyśle MAR 3.9 1.5
09:00 AM
GR
Koniunktura w przemyśle MAR 93.4 92.9
09:00 AM
GR
Optymizm Konsumentów MAR -74.4 -73.3
09:00 AM
GR
Ppi (Roczne) FEB 11.3% 9.7%
09:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Roczne) MAR 2.28% 2.97%
09:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAR 0.23% 0.37%
09:30 AM
ZA
Inflacja Producentów m/m FEB 0.6% 0.4%
09:30 AM
ZA
Ppi (Roczne) FEB 5.6% 5.9%
09:45 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja 1.04% 1.11%
09:45 AM
IT
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 2.25% 2.28%
10:00 AM
PT
Produkcja Przemysłowa r/r FEB 2.1% 3.4% ®
10:00 AM
PT
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) FEB -0.7% 0.4% ®
10:00 AM
PT
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB 3.1% 3% ®
10:00 AM
PT
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 1.9% 2.2% ®
10:15 AM
ES
Koniunktura w przemyśle MAR -1 2.1 ®
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JAN -2%
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN -4.9%
12:00 PM
CL
Produkcja Miedzi (Roczne) FEB -2.6%
12:00 PM
CL
Produkcja Przemysłowa r/r FEB -0.9%
12:00 PM
CL
Przetwórstwo Przemysłowe r/r FEB -1.1%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAR 2.2%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAR 0.7%
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) MAR 2.2%
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) MAR 0.6%
12:00 PM
NG
Stopa Bezrobocia Q4 13.9%
12:00 PM
ZA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 7%
12:00 PM
ZA
Stopa Pożyczkowa 10.5%
12:30 PM
CA
Inflacja Producentów m/m FEB 0.4%
12:30 PM
CA
Ppi (Roczne) FEB 2.3%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki MAR/18 1990K
12:30 PM
US
Corporate Profits QoQ Q4 6.7%
12:30 PM
US
Deflator PKB k/k Q4 1.4%
12:30 PM
US
Wzrost PKB k/k Q4 3.5%
12:30 PM
US
Pce Ceny Ostateczny Ujęciu Kwartalnym Q4 2.2%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (2 szacunek) Q4 1.3%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie MAR/25 261K
01:45 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Mestera
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 24/MAR -150Bcf
03:00 PM
US
Fed Kaplan Speech
03:15 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Williamsa
04:00 PM
EG
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 14.75%
04:00 PM
EG
Stopa Pożyczkowa overnight 15.75%
07:00 PM
AR
Produkcja Przemysłowa r/r FEB -1.1%
07:00 PM
CO
Produkcja Cementu r/r FEB -6%
07:00 PM
MX
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 6.25%
08:00 PM
MX
Bilans Budżetu FEB MXN-29.62B
08:30 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Dudleya
11:00 PM
KR
Produkcja Budowlana r/r FEB 14.4%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa r/r FEB 1.7%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) FEB 3.3%
11:00 PM
KR
Przetwórstwo Przemysłowe r/r FEB 2.0%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB -2.2%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 4%
11:00 PM
GB
Optymizm Konsumentów wg GFK MAR -6
11:30 PM
JP
Stosunek Ofert Pracy do Liczby Podań o Pracę FEB 1.43%
11:30 PM
JP
Wydatki gospodarstw domowych m/m FEB 0.5%
11:30 PM
JP
Inflacja Bazowa r/r FEB 0.1%
11:30 PM
JP
Wydatki gospodarstw domowych r/r FEB -1.2%
11:30 PM
JP
Inflacja bez żywności i energii r/r FEB 0.2%
11:30 PM
JP
Inflacja w rejonie Tokio r/r MAR -0.3%
11:30 PM
JP
Inflacja Bazowa w rejonie Tokio r/r MAR -0.3%
11:30 PM
JP
Stopa Inflacji (Roczne) FEB 0.4%
11:30 PM
JP
Stopa Inflacji (Miesięczny) FEB 0.1%
11:30 PM
JP
Stopa Bezrobocia FEB 3%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa r/r (wstępna) FEB 3.7%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa m/m (wstępna) FEB -0.4%
31/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego m/m FEB 0.2%
12:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego r/r FEB 5.4%
12:30 AM
TW
PMI dla Przemysłu wg Nikkei MAR 54.5
01:00 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg NBS MAR 51.6
01:00 AM
CN
Nie Przemysłowy PMI MAR 54.2
02:00 AM
SG
Kredyty Bankowe FEB $617.1B
03:30 AM
TH
Produkcja Przemysłowa r/r FEB 1.3%
04:00 AM
MY
Ppi (Roczne) FEB 10.2%
05:00 AM
JP
Zamówienia Budowlane r/r FEB 1.1%
05:00 AM
JP
Rozpoczęte budowy domów r/r FEB 12.8%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB -0.8%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 2.3%
06:00 AM
NO
Wzrost Kredytów r/r FEB 5.1%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide r/r MAR 4.5%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide m/m MAR 0.6%
06:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAR 0.2%
06:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAR 1.4%
06:45 AM
FR
Inflacja r/r (wstępna) MAR 1.2%
06:45 AM
FR
Inflacja m/m (wstępna) MAR 0.1%
06:45 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) FEB 0.6%
06:45 AM
FR
Inflacja Producentów m/m FEB 0.7%
07:00 AM
AT
Stopa Bezrobocia MAR 10.1%
07:00 AM
DK
Wzrost PKB k/k Q4 0.4%
07:00 AM
DK
Wzrost PKB r/r Q4 1.2%
07:00 AM
DK
Stopa Bezrobocia FEB 4.2%
07:00 AM
MY
Podaż pieniądza M3 r/r FEB 4.4%
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB -1.1%
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 0.1%
07:00 AM
ES
Przyjazdy turystyczne r/r FEB 10.7%
07:00 AM
TR
Bilans Handlowy FEB $-4.31B
07:00 AM
TR
Wzrost PKB k/k Q4 -2.7%
07:00 AM
TR
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q4 -1.8%
07:30 AM
TH
Zgodny-Wskaźnik FEB 117.66
07:30 AM
TH
Saldo Obrotów Bieżących FEB $5008.3M
07:30 AM
TH
Spożycie Indywidualne (Miesięczny) FEB -1.5%
07:30 AM
TH
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN 1.3%
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych MAR -14K
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana FEB 3.8%
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia MAR 5.9%
08:00 AM
AT
Saldo Obrotów Bieżących Q4 €916M
08:00 AM
NO
Bezrobotni Zarejestrowani MAR 98.94K
08:00 AM
ZA
PMI dla Przemysłu wg Absa MAR 52.5
08:00 AM
ES
Saldo Obrotów Bieżących JAN €3400M
08:30 AM
GB
Business Investment YoY Final Q4 -2.2%
08:30 AM
GB
Business Investment QoQ Final Q4 0.4%
08:30 AM
GB
Saldo Obrotów Bieżących Q4 £-25.5B
08:30 AM
GB
Wzrost PKB k/k Q4 0.6%
08:30 AM
GB
Wzrost PKB r/r Q4 2.2%
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) MAR 0.9%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) MAR 2%
09:00 AM
EA
ECB Cœuré Speech
09:00 AM
GR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JAN -1.8%
09:00 AM
GR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN -1.0%
09:00 AM
IT
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAR 1.6%
09:00 AM
IT
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAR 0.2%
09:00 AM
IT
Inflacja r/r (wstępna) MAR 1.6%
09:00 AM
IT
Inflacja m/m (wstępna) MAR 0.4%
09:50 AM
ID
Podaż pieniądza M2 r/r FEB 9.7%
10:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m FEB 1%
10:00 AM
IT
Ppi (Roczne) FEB 2.5%
10:00 AM
NG
Przemysłowy PMI MAR 44.6
10:00 AM
NG
Nie Przemysłowy PMI MAR 44.5
10:30 AM
IN
Bilans Budżetu FEB INR-5641.9B
11:00 AM
IN
Dług Zagraniczny Q4 $484.3B
11:00 AM
ZA
Bilans Handlowy FEB ZAR-10.81B
11:30 AM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego JAN -0.26%
11:30 AM
CL
MP Meeting Minutes
11:30 AM
IN
Budownictwo Infrastrukturalne r/r FEB 3.4%
11:30 AM
IN
Rezerwy Walutowe 24/MAR $366.78B
11:30 AM
IN
Wzrost Wartości Depozytów r/r 17/MAR 12.7%
11:30 AM
IN
Pożyczki Bankowe 17/MAR 4.1%
12:00 PM
CL
Stopa Bezrobocia FEB 6.2%
12:00 PM
NG
Rezerwy Walutowe MAR $29.61B
12:30 PM
CA
Wzrost PKB m/m JAN 0.3%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m FEB 0.3%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r FEB 1.7%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m FEB 0.4%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m FEB 1.9%
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m FEB 0.4%
12:30 PM
US
Prywatne Wydatki (Miesięcznie) FEB 0.2%
01:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia FEB 12.6%
01:00 PM
EG
Podaż pieniądza M2 r/r FEB 41.4%
01:00 PM
RU
Podaż pieniądza M2 r/r FEB 11.9%
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu FEB BRL0.3B
01:30 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Bullarda
01:45 PM
US
Indeks Chicago PMI MAR 57.4
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan FEB 96.3
02:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Kashkari
03:00 PM
BR
Optymizm Konsumentów MAR 104.4
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes MAR 652
01/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 AM
KR
Bilans Handlowy MAR $7.22B
12:00 AM
KR
Eksport r/r MAR 20.2%
12:00 AM
KR
Import r/r MAR 23.3%
01:45 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg Caixin MAR 51.7
02/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:30 PM
AU
Wskaźnik Przemysłowy wg AIG MAR 59.3
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dla dużych przedsiębiorstw Q1 10
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw Q1 5.5
11:50 PM
JP
Tankan - Nie - Produkcja - Wskaźnik Q1 18
11:50 PM
JP
Tankan Mały Producenci Główna Q1 1


KALENDARZ - LISTA KRAJÓW - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kalendarz - Lista krajów - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.