COUNTRY-LIST FACTORY-ORDERS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Niemcy -7.40 2017-01
Włochy -2.90 2017-01
Szwajcaria -3.30 2016-12
Wielka Brytania 8.00 2017-03
Stany Zjednoczone 1.20 2017-01


Country-list Factory-orders - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/28/2017