COUNTRY-LIST FACTORY-ORDERS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Niemcy 5.20 2016-12
Włochy 1.50 2016-11
Szwajcaria -3.30 2016-12
Wielka Brytania 8.00 2017-02
Stany Zjednoczone 1.30 2016-12


Country-list Factory-orders - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 2/24/2017