COUNTRY-LIST FACTORY-ORDERS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Niemcy 3.40 2017-02
Włochy 5.30 2017-02
Szwajcaria -3.30 2016-12
Wielka Brytania 4.00 2017-04
Stany Zjednoczone 1.00 2017-02


Country-list Factory-orders - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista