COUNTRY-LIST ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1519.00 2016-04
Austria 1845.00 2017-02
Belgia 1080.00 2017-02
Bułgaria 355.00 2017-02
Kanada 2474.00 2016-10
Chorwacja 175.00 2016-12
Cypr 250.00 2016-12
Czechy 110.00 2017-01
Dania 245.00 2017-03
Estonia 20.00 2017-03
Unia Europejska 19870.00 2017-03
Finlandia 235.00 2017-01
Francja 7000.00 2017-01
Niemcy 18075.00 2017-03
Grecja 6260.00 2017-01
Węgry 580.00 2016-12
Irlandia 165.00 2017-01
Włochy 11820.00 2017-02
Japonia 971.00 2016-12
Lotwa 55.00 2017-01
Litwa 15.00 2016-12
Luksemburg 230.00 2017-01
Malta 120.00 2017-01
Holandia 1160.00 2017-02
Nowa Zelandia 41.00 2016-12
Norwegia 395.00 2017-03
Polska 320.00 2017-03
Portugalia 65.00 2017-01
Rumunia 90.00 2017-01
Słowacja 20.00 2017-02
Słowenia 30.00 2017-02
Korea Południowa 611.00 2016-10
Hiszpania 2080.00 2017-01
Szwecja 1305.00 2017-02
Szwajcaria 1380.00 2017-02
Turcja 8236.00 2016-10
Wielka Brytania 2815.00 2017-01
Stany Zjednoczone 12026.00 2016-12


Country-list Asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista