COUNTRY-LIST ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1519.00 2016-04
Austria 2145.00 2016-11
Belgia 1155.00 2016-12
Bułgaria 795.00 2016-12
Kanada 2474.00 2016-10
Chorwacja 205.00 2016-11
Cypr 265.00 2016-10
Czechy 80.00 2016-11
Dania 255.00 2016-12
Estonia 25.00 2016-11
Unia Europejska 35710.00 2016-12
Finlandia 270.00 2016-12
Francja 6150.00 2016-11
Niemcy 18965.00 2016-12
Grecja 7470.00 2016-11
Węgry 675.00 2016-11
Irlandia 225.00 2016-11
Włochy 11035.00 2016-12
Japonia 971.00 2016-12
Lotwa 60.00 2016-11
Litwa 50.00 2016-11
Luksemburg 165.00 2016-11
Malta 145.00 2016-11
Holandia 1540.00 2016-12
Nowa Zelandia 41.00 2016-12
Norwegia 410.00 2016-12
Polska 390.00 2016-11
Portugalia 80.00 2016-10
Rumunia 275.00 2016-11
Słowacja 20.00 2016-11
Słowenia 130.00 2016-12
Korea Południowa 611.00 2016-10
Hiszpania 1705.00 2016-10
Szwecja 1565.00 2016-12
Szwajcaria 1840.00 2016-11
Turcja 8236.00 2016-10
Wielka Brytania 3080.00 2016-11
Stany Zjednoczone 12026.00 2016-12


Country-list Asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/28/2017