KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2016-09
Stopa Bezrobocia 6.8 2017-01
Inflacja 2.1 2017-01
Stopa Procentowa 0.5 2017-01
Bilans Handlowy 923 2016-12
Dług Publiczny Do Pkb 91.5 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni Okres
Waluta 1.31 2017-02
Indeks Giełdowy 15533 Punkty 2017-02
Obligacje Rządowe 10-Letnie 1.61 % 2017-02
PKB Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2016-09
Roczne Tempo Wzrostu Pkb 1.3 % 2016-09
Wzrost Pkp (Kwartalny) 3.5 % 2016-09
PKB 1551 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 1798011 Cad Million 2016-09
Produkt Narodowy Brutto 2007028 Cad Million 2016-09
Srodki Trwałe Brutto 384881 Cad Million 2016-09
Pkb Per Capita 50001 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 42891 USD 2015-12
Rolnictwo W Pkb 28205 Cad Million 2016-11
Budownictwo W Pkb 117746 Cad Million 2016-11
Przemysł W Pkb 174699 Cad Million 2016-11
Górnictwo W Pkb 137738 Cad Million 2016-11
Administracja Publiczna W Pkb 108021 Cad Million 2016-11
Usługi W Pkb 1193271 Cad Million 2016-11
Transport W Pkb 75443 Cad Million 2016-11
Media W Pkb 36663 Cad Million 2016-11
Praca Ostatni Okres
Stopa Bezrobocia 6.8 % 2017-01
Pracujący 18273 Tysiąc 2017-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1324 Tysiąc 2017-01
Zatrudnienie Na Pełny Etat 15.8 Tysiąc 2017-01
Part Time Zatrudnienie 32.4 Tysiąc 2017-01
Zmiana Zatrudnienia 48.3 Tysiąc 2017-01
Uczestnictwo W Rynku Pracy 65.9 % 2017-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.3 % 2017-01
Koszty Pracy 116 Punkty Indeksowe 2016-09
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2016-09
Przeciętne Wynagrodzenia 24.28 Cad / Godzina 2016-12
Płaca Minimalna 11.4 Cad / Godzina 2017-01
Wynagrodzenia W Przemyśle 25.65 Cad / Godzina 2016-12
Populacja 36.44 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 61.4 % 2017-01
Wolne Etaty 401590 2016-09
Płacy Rodzinny 1778 CAD/Month 2016-12
Płacy Indywidualna 1515 CAD/Month 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16082 Tysiąc 2016-12
Ceny Ostatni Okres
Inflacja 2.1 % 2017-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 % 2017-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 Punkty Indeksowe 2017-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Bazowa 1.7 % 2017-01
Deflator Pkb 113 Punkty Indeksowe 2016-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 % 2016-12
Wskaźnik Cen Importowych 120 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 131 Punkty Indeksowe 2016-12
Inflacja Zywności -2.1 % 2017-01
Cpi Transport 133 Punkty Indeksowe 2017-01
Pieniądz Ostatni Okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2017-01
Stopa Międzybankowa 0.95 % 2017-02
Podaż Pieniądza M0 83795 Cad Million 2016-12
Podaż Pieniądza M1 893093 Cad Million 2016-12
Podaż Pieniądza M2 1494085 Cad Million 2016-12
Podaż Pieniądza M3 2240330 Cad Million 2016-12
Bilans Banków 5221650 Cad Million 2016-12
Bilans Banku Centralnego 105830 Cad Million 2017-01
Rezerwy Walutowe 84783 W Mln Usd 2017-01
Kredyty Dla Sektora Prywatnego 348692 Cad Million 2016-12
Stopa Depozytowa 0.1 % 2015-12
Inwestycje Zagraniczne W Akcje 10231 Cad Million 2016-12
Prywatna długu do PKB 256 % 2015-12
Handel Ostatni Okres
Bilans Handlowy 923 Cad Million 2016-12
Eksport 46440 Cad Million 2016-12
Import 45518 Cad Million 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących -18299 Cad Million 2016-09
Saldo Obrotów Bieżących Do Pkb -3.3 % 2015-12
Dług Zagraniczny 616 Cad - Miliard 2016-12
Terms Of Trade 91.1 Punkty Indeksowe 2016-12
Rachunek Kapitałowy -40 Cad Million 2016-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7030 Cad Million 2016-09
Rezerwy Złota 0 Ton 2016-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3721 BBL/D/1K 2016-11
Główna Terroryzm 2.52 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 2025995 2016-12
Bronie Sprzedaży 312 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni Okres
Dług Publiczny Do Pkb 91.5 % 2015-12
Budżet Państwa Do Pkb 0.1 % of GDP 2015-12
Bilans Budżetu -1328 Cad Million 2016-12
Wydatki Rządowe 349857 Cad Million 2016-09
Dochody Budżetu Państwa 24105 Cad Million 2016-12
Wydatki Budżetu Państwa 23428 Cad Million 2016-12
Wnioski O Azyl 2474 Osoby 2016-10
Ocena Kredytowa 98.74
Wydatki Wojskowe 17210 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni Okres
Koniunktura W Przemyśle 57.2 2017-01
Przemysłowy Pmi 53.5 2017-01
Produkcja Przemysłowa 1.72 % 2016-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.88 % 2016-11
Produkcja Dóbr W Fabrykach 0.58 % 2016-11
Stopa Utylizacji Surowców 81.9 % 2016-09
Nowe Zamówienia 51796544 CAD THO 2016-12
Zmiany Zapasów 4591 Cad Million 2016-09
Bankructwa 229 Firmy 2016-11
Zyski Korporacji 62880 Cad Million 2016-12
Rejestracje Nowych Samochodów 128352 2016-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.4 % 2016-11
Index Konkurencyjności 5.27 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 15 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 83 Punkty 2015-12
Ranking Korupcji 9 2016-12
Latwość Prowadzenia Biznesu 22 2016-12
Produkcji Górniczej 3.02 % 2016-11
Produkcja Stali 1005 Tysięcy Ton 2017-01
Konsument Ostatni Okres
Optymizm Konsumentów 50.2 2017-02
Obroty W Handlu Detalicznym M/M -0.5 % 2016-12
Sprzedaż Detaliczna Z Wyłączeniem Samochodów -0.3 % 2016-12
Obroty W Handlu Detalicznym R/R 4.3 % 2016-12
Wydatki Konsumpcyjne 1027663 Cad Million 2016-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1178012 Cad Million 2016-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.8 % 2016-09
Kredyt Konsumencki 566124 Cad Million 2016-11
Kredyt Dla Sectora Prywatnego 3826408 Cad Million 2016-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.7 % 2017-02
Ceny Benzyny 0.85 Usd / Litr 2017-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych Do Pkb 99.8 % of GDP 2016-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych Do Przychodów 169 % 2016-09
Mieszkaniowy Ostatni Okres
Pozwolenia Na Budowę 7168245 CAD Thousand 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 207 Tysiąc 2017-01
Wskaźnik Koniunktury W Budownictwie 118 Punkty Indeksowe 2016-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni Okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2016-12
Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych 33 % 2016-12
Podatek Od Towarów I Usług 5 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.41 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.83 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.