KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2016-12
Stopa Bezrobocia 6.6 2017-02
Inflacja 2 2017-02
Stopa Procentowa 0.5 2017-03
Bilans Handlowy 807 2017-01
Dług Publiczny do PKB 91.5 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.34 2017-03
Indeks Giełdowy 15400 Punkty 2017-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 % 2017-03
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2016-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.6 % 2016-12
PKB 1551 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 1811213 Cad Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 2038616 Cad Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 378167 Cad Million 2016-12
Pkb Per Capita 50001 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 42891 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 28465 Cad Million 2016-12
Budownictwo w PKB 118348 Cad Million 2016-12
Przemysł w PKB 176334 Cad Million 2016-12
Górnictwo w PKB 139093 Cad Million 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 107890 Cad Million 2016-12
Usługi w PKB 1198251 Cad Million 2016-12
Transport w PKB 76050 Cad Million 2016-12
Media w PKB 37635 Cad Million 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 % 2017-02
Pracujący 18289 Tysiąc 2017-02
Bezrobotni Zarejestrowani 1286 Tysiąc 2017-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 105 Tysiąc 2017-02
Part Time Zatrudnienie -89.8 Tysiąc 2017-02
Zmiana Zatrudnienia 15.3 Tysiąc 2017-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.8 % 2017-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.4 % 2017-02
Koszty Pracy 116 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 24.28 Cad / Godzina 2016-12
Płaca Minimalna 11.4 Cad / Godzina 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.65 Cad / Godzina 2016-12
Populacja 36.44 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 61.4 % 2017-02
Wolne Etaty 401590 2016-09
Płacy Rodzinny 1778 CAD/Month 2016-12
Płacy Indywidualna 1515 CAD/Month 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16082 Tysiąc 2016-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2017-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2017-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 Punkty Indeksowe 2017-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Bazowa 1.7 % 2017-02
Deflator Pkb 114 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 Punkty Indeksowe 2017-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.3 % 2017-01
Wskaźnik Cen Importowych 118 Punkty Indeksowe 2017-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 130 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Zywności -2.3 % 2017-02
Cpi Transport 132 Punkty Indeksowe 2017-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2017-03
Stopa Międzybankowa 0.93 % 2017-03
Podaż Pieniądza M0 84581 Cad Million 2017-01
Podaż Pieniądza M1 904578 Cad Million 2017-01
Podaż Pieniądza M2 1509092 Cad Million 2017-01
Podaż Pieniądza M3 2237401 Cad Million 2017-01
Bilans Banków 5046294 Cad Million 2017-01
Bilans Banku Centralnego 104542 Cad Million 2017-02
Rezerwy Walutowe 82091 W Mln Usd 2017-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 348634 Cad Million 2017-01
Stopa Depozytowa 0.1 % 2015-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 6200 Cad Million 2017-01
Prywatna długu do PKB 256 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 807 Cad Million 2017-01
Eksport 46450 Cad Million 2017-01
Import 45644 Cad Million 2017-01
Saldo Obrotów Bieżących -10726 Cad Million 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2015-12
Dług Zagraniczny 616 Cad - Miliard 2016-12
Terms of Trade 90.7 Punkty Indeksowe 2017-01
Rachunek kapitałowy 0 Cad Million 2016-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9741 Cad Million 2016-12
Rezerwy Złota 0 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3721 BBL/D/1K 2016-11
Główna Terroryzm 2.52 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 1478916 2017-01
Bronie Sprzedaży 312 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 91.5 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 % of GDP 2015-12
Bilans Budżetu 1240 Cad Million 2017-01
Wydatki Rządowe 351614 Cad Million 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 28700 Cad Million 2017-01
Wydatki Budżetu Państwa 25600 Cad Million 2017-01
Wnioski o Azyl 2474 Osoby 2016-10
Ocena Kredytowa 98.74
Wydatki Wojskowe 17210 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 55 2017-02
Przemysłowy PMI 54.7 2017-02
Produkcja Przemysłowa 1.72 % 2016-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.88 % 2016-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.58 % 2016-11
Stopa Utylizacji Surowców 82.2 % 2016-12
Nowe Zamówienia 54099261 CAD THO 2017-01
Zmiany Zapasów -4365 Cad Million 2016-12
Bankructwa 243 Firmy 2016-12
Zyski Korporacji 62880 Cad Million 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 112996 2017-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 % 2016-12
Index Konkurencyjności 5.27 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 15 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 9 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2016-12
Produkcja w Górnictwie 3.02 % 2016-11
Produkcja Stali 1030 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52.09 2017-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 % 2017-01
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.7 % 2017-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 % 2017-01
Wydatki Konsumpcyjne 1034553 Cad Million 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1190700 Cad Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.8 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 569320 Cad Million 2016-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3844807 Cad Million 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.7 % 2017-03
Cena Benzyny 0.82 Usd / Litr 2017-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 % of GDP 2016-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 169 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7615502 CAD Thousand 2017-01
Rozpoczęte Budowy Domów 210 Tysiąc 2017-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 Punkty Indeksowe 2017-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.41 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.83 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.