KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2016-12
Stopa Bezrobocia 6.7 2017-03
Inflacja 1.6 2017-03
Stopa Procentowa 0.5 2017-04
Bilans Handlowy -972 2017-02
Dług Publiczny do PKB 91.5 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.35 2017-04
Indeks Giełdowy 15614 Punkty 2017-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.47 % 2017-04
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2016-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.6 % 2016-12
PKB 1551 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 1811213 Cad Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 2038616 Cad Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 378167 Cad Million 2016-12
Pkb Per Capita 50001 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 42891 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 28391 Cad Million 2017-01
Budownictwo w PKB 118668 Cad Million 2017-01
Przemysł w PKB 179996 Cad Million 2017-01
Górnictwo w PKB 142078 Cad Million 2017-01
Administracja Publiczna w PKB 108181 Cad Million 2017-01
Usługi w PKB 1203926 Cad Million 2017-01
Transport w PKB 76533 Cad Million 2017-01
Media w PKB 37201 Cad Million 2017-01
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 % 2017-03
Pracujący 18308 Tysiąc 2017-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1314 Tysiąc 2017-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 18.4 Tysiąc 2017-03
Part Time Zatrudnienie 1 Tysiąc 2017-03
Zmiana Zatrudnienia 19.4 Tysiąc 2017-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.9 % 2017-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.8 % 2017-03
Koszty Pracy 116 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 24.13 Cad / Godzina 2017-01
Płaca Minimalna 11.4 Cad / Godzina 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.62 Cad / Godzina 2017-01
Populacja 36.44 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 61.5 % 2017-03
Wolne Etaty 374895 2016-12
Płacy Rodzinny 1778 CAD/Month 2016-12
Płacy Indywidualna 1515 CAD/Month 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16082 Tysiąc 2016-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 % 2017-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2017-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 Punkty Indeksowe 2017-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Bazowa 1.3 % 2017-03
Deflator Pkb 114 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 Punkty Indeksowe 2017-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.5 % 2017-02
Wskaźnik Cen Importowych 118 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 130 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Zywności -1.9 % 2017-03
Cpi Transport 131 Punkty Indeksowe 2017-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2017-04
Stopa Międzybankowa 0.93 % 2017-04
Podaż Pieniądza M0 84678 Cad Million 2017-02
Podaż Pieniądza M1 902086 Cad Million 2017-02
Podaż Pieniądza M2 1506612 Cad Million 2017-02
Podaż Pieniądza M3 2242521 Cad Million 2017-02
Bilans Banków 5145541 Cad Million 2017-02
Bilans Banku Centralnego 103896 Cad Million 2017-03
Rezerwy Walutowe 82554 W Mln Usd 2017-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 350654 Cad Million 2017-02
Stopa Depozytowa 0.1 % 2016-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 38836 Cad Million 2017-02
Prywatna długu do PKB 256 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -972 Cad Million 2017-02
Eksport 45340 Cad Million 2017-02
Import 46312 Cad Million 2017-02
Saldo Obrotów Bieżących -10726 Cad Million 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2015-12
Dług Zagraniczny 616 Cad - Miliard 2016-12
Terms of Trade 90.6 Punkty Indeksowe 2017-02
Rachunek kapitałowy 0 Cad Million 2016-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9741 Cad Million 2016-12
Rezerwy Złota 0 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3893 BBL/D/1K 2016-12
Główna Terroryzm 2.52 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 1467119 2017-02
Bronie Sprzedaży 312 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 91.5 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 % of GDP 2015-12
Bilans Budżetu 1240 Cad Million 2017-01
Wydatki Rządowe 351614 Cad Million 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 28700 Cad Million 2017-01
Wydatki Budżetu Państwa 25600 Cad Million 2017-01
Wnioski o Azyl 2474 Osoby 2016-10
Ocena Kredytowa 98.74
Wydatki Wojskowe 17210 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 61.1 2017-03
Przemysłowy PMI 55.5 2017-03
Produkcja Przemysłowa 2.86 % 2017-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.52 % 2017-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.49 % 2017-01
Stopa Utylizacji Surowców 82.2 % 2016-12
Nowe Zamówienia 54255964 CAD THO 2017-02
Zmiany Zapasów -4365 Cad Million 2016-12
Bankructwa 177 Firmy 2017-01
Zyski Korporacji 62880 Cad Million 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 125284 2017-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 % 2017-01
Index Konkurencyjności 5.27 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 15 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 9 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2016-12
Produkcja w Górnictwie 5.41 % 2017-01
Produkcja Stali 1030 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 53.22 2017-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 % 2017-01
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.7 % 2017-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 % 2017-01
Wydatki Konsumpcyjne 1034553 Cad Million 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1190700 Cad Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.8 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 566885 Cad Million 2017-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3849274 Cad Million 2017-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.7 % 2017-04
Cena Benzyny 0.82 Usd / Litr 2017-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 % of GDP 2016-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 169 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7450045 CAD Thousand 2017-02
Rozpoczęte Budowy Domów 254 Tysiąc 2017-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 Punkty Indeksowe 2017-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.41 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.83 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.