STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2016-12
Stopa Bezrobocia 4.7 2017-02
Inflacja 2.7 2017-02
Stopa Procentowa 1 2017-03
Bilans Handlowy -48492 2017-01
Dług Publiczny do PKB 104 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 100 2017-03
Indeks Giełdowy 20659 Punkty 2017-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.37 % 2017-03
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2016-12
PKB 18037 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 16804 W Mld Usd 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 16897 W Mld Usd 2016-09
Środki Trwałe Brutto 2801 W Mld Usd 2016-12
Pkb Per Capita 51638 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 52704 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 160 W Mld Usd 2016-09
Budownictwo w PKB 785 W Mld Usd 2016-09
Przemysł w PKB 2181 W Mld Usd 2016-09
Górnictwo w PKB 272 W Mld Usd 2016-09
Administracja Publiczna w PKB 2402 W Mld Usd 2016-09
Usługi w PKB 12876 W Mld Usd 2016-09
Transport w PKB 566 W Mld Usd 2016-09
Media w PKB 294 W Mld Usd 2016-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 % 2017-02
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 235 Tysiąc 2017-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 8 Tysiąc 2017-02
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 227 Tysiąc 2017-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 28 Tysiąc 2017-02
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 261 Tysiąc 2017-03
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1990 Tysiąc 2017-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 298 Tysiąc 2017-02
Pracujący 152528 Tysiąc 2017-02
Bezrobotni Zarejestrowani 7528 Tysiąc 2017-02
Srednia Płaca Godzinowa 0.2 % 2017-02
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 Godziny 2017-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 % 2017-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.13 % 2017-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 % 2017-02
Koszty Pracy 111 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 107 Punkty Indeksowe 2016-12
Wolne Etaty 5582 Tysiąc 2017-01
Oferty Pracy 5626 Tysiące 2017-01
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 36957 Osoby 2017-02
Przeciętne Wynagrodzenia 21.86 Usd / Godzina 2017-02
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.47 % 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 20.65 Usd / Godzina 2017-02
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 % 2016-12
Wskaźnik Rynku Pracy Warunki 1.3 Punkty Indeksowe 2017-02
Populacja 324 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2017-12
Zatrudnienie Kursy 60 % 2017-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 125031 Tysiąc 2017-02
Płacy Rodzinny 1496 Usd / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1408 Usd / Miesiąc 2016-12
Part Time Zatrudnienie 27554 Tysiąc 2017-02
Płace Wysokowykwalifikowanym 4130 Usd / Miesiąc 2016-06
Płace Niskich Kwalifikacjach 1780 Usd / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2017-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2017-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 244 Punkty Indeksowe 2017-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 251 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Bazowa 2.2 % 2017-02
Deflator Pkb 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 Punkty Indeksowe 2017-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 % 2017-02
Wskaźnik Cen Importowych 122 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Zywności 0 % 2017-02
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 Punkty Indeksowe 2017-01
Cpi Transport 199 Punkty Indeksowe 2017-02
Indeks Cen Pce 112 Punkty Indeksowe 2017-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2017-03
Stopa Międzybankowa 1.15 % 2017-03
Podaż Pieniądza M0 3746400 W Mln Usd 2017-02
Podaż Pieniądza M1 3374 W Mld Usd 2017-02
Podaż Pieniądza M2 13313 W Mld Usd 2017-02
Bilans Banków 16204500 W Mln Usd 2017-03
Bilans Banku Centralnego 4426660 W Mln Usd 2017-03
Rezerwy Walutowe 119183 W Mln Usd 2017-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2096 W Mld Usd 2017-02
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -6974 W Mln Usd 2017-01
Prywatna długu do PKB 198 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -48492 W Mln Usd 2017-01
Eksport 192094 W Mln Usd 2017-01
Import 240586 W Mln Usd 2017-01
Saldo Obrotów Bieżących -112382 W Mln Usd 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 % 2016-12
Dług Zagraniczny -7781138 W Mln Usd 2016-09
Terms of Trade 99.82 Punkty Indeksowe 2016-12
Rachunek kapitałowy 110442 W Mln Usd 2017-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22963 W Mln Usd 2016-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 6324 W Mln Usd 2017-01
Rezerwy Złota 8133 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 8783 BBL/D/1K 2016-12
Główna Terroryzm 4.88 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 6193106 2016-06
Bronie Sprzedaży 10484 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 104 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -192044 W Mln Usd 2017-02
Wydatki Rządowe 2909 W Mld Usd 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 171713 W Mln Usd 2017-02
Długu Publicznego 19959594 W Mln Usd 2017-02
Wydatki Budżetu Państwa 363757 W Mln Usd 2017-02
Wnioski o Azyl 12026 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 97
Wydatków Rządowych W Pkb 34 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 595472 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 57.7 2017-02
Przemysłowy PMI 53.4 2017-03
Nie Przemysłowy PMI 57.6 % 2017-02
PMI dla Usług 52.9 Punkty Indeksowe 2017-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.2 Punkty Indeksowe 2017-03
Produkcja Przemysłowa 0.3 % 2017-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 % 2017-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 % 2017-02
Stopa Utylizacji Surowców 75.4 % 2017-02
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.7 % 2017-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.1 % 2017-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.4 % 2017-02
Zamówienia Fabryczne Ex Transport 0.3 % 2017-01
Zamówienia W Przemyśle 1.2 % 2017-01
Nowe Zamówienia 470202 W Mln Usd 2017-01
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.3 % 2017-01
Zmiany Zapasów 46.2 W Mld Usd 2016-12
Zapasy Hurtowników 0.4 % 2017-02
Bankructwa 24114 Firmy 2016-12
Zyski Korporacji 1575 W Mld Usd 2016-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.34 2017-02
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 16.9 Punkty Indeksowe 2017-03
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 51.3 % 2017-02
Indeks Ny Empire State Manufacturing 16.4 Punkty Indeksowe 2017-03
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 32.8 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 22 Punkty Indeksowe 2017-03
Indeks Chicago PMI 57.4 Punkty Indeksowe 2017-02
Produkcja Samochodów 3.42 Million Units 2017-02
Rejestracje nowych samochodów 441 Tysiąc 2017-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.58 Milion 2017-02
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 0.87 Bbl / 1 Mln 2017-03
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -3747 Thousand Barrels 2017-03
Zapasy Gazu Ziemnego Zmień -150 Miliard - Por 2017-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 181 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.67 2015-02
Index Konkurencyjności 5.7 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 3 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 18 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2016-12
Produkcja w Górnictwie 1.8 % 2017-02
Produkcja Stali 6362 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.6 2017-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 % 2017-02
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 % 2017-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 % 2017-02
Wydatki Konsumpcyjne 11655 W Mld Usd 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14345 W Mld Usd 2017-01
Wydatki Osobiste 0.2 % 2017-01
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 % 2017-01
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.5 % 2017-01
Kredyt Konsumencki 8.79 W Mld Usd 2017-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9131 W Mld Usd 2017-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.75 % 2017-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 55.3 2017-03
Wskaźnik Redbook 0.6 % 2017-03
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3129 W Mln Usd 2017-01
Cena Benzyny 0.61 Usd / Litr 2017-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.4 % of GDP 2016-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1216 Tysiąc 2017-02
Rozpoczęte Budowy Domów 1288 Tysiąc 2017-02
Sprzedaż Nowych Domów 592 Tysiąc 2017-02
Umowy Kupna Nieruchomości 2.6 % 2017-02
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5480 Tysiąc 2017-02
Wydatki na Roboty Budowlane -1 % 2017-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0 % 2017-01
Indeks Cen Domów NAHB m/m 71 2017-03
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.33 % 2017-03
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -0.8 % 2017-03
Indeks Cen Domów Case Shiller 193 Punkty Indeksowe 2017-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.7 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 38.9 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.6 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.3 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.65 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.