STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2016-12
Stopa Bezrobocia 4.5 2017-03
Inflacja 2.4 2017-03
Stopa Procentowa 1 2017-03
Bilans Handlowy -43557 2017-02
Dług Publiczny do PKB 104 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.9 2017-04
Indeks Giełdowy 20548 Punkty 2017-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.25 % 2017-04
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 % 2016-12
PKB 18037 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 16813 W Mld Usd 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 17018 W Mld Usd 2016-12
Środki Trwałe Brutto 2799 W Mld Usd 2016-12
Pkb Per Capita 51638 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 52704 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 152 W Mld Usd 2016-12
Budownictwo w PKB 798 W Mld Usd 2016-12
Przemysł w PKB 2194 W Mld Usd 2016-12
Górnictwo w PKB 293 W Mld Usd 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 2415 W Mld Usd 2016-12
Usługi w PKB 13016 W Mld Usd 2016-12
Transport w PKB 572 W Mld Usd 2016-12
Media w PKB 292 W Mld Usd 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 % 2017-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 98 Tysiąc 2017-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 9 Tysiąc 2017-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 89 Tysiąc 2017-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 11 Tysiąc 2017-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 244 Tysiąc 2017-04
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1979 Tysiąc 2017-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 263 Tysiąc 2017-03
Pracujący 153000 Tysiąc 2017-03
Bezrobotni Zarejestrowani 7202 Tysiąc 2017-03
Srednia Płaca Godzinowa 0.2 % 2017-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.3 Godziny 2017-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 % 2017-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.05 % 2017-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 % 2017-03
Koszty Pracy 111 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 107 Punkty Indeksowe 2016-12
Wolne Etaty 5592 Tysiąc 2017-02
Oferty Pracy 5743 Tysiące 2017-02
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 43310 Osoby 2017-03
Przeciętne Wynagrodzenia 21.9 Usd / Godzina 2017-03
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.47 % 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 20.69 Usd / Godzina 2017-03
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 % 2016-12
Wskaźnik Rynku Pracy Warunki 0.4 Punkty Indeksowe 2017-03
Populacja 324 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2017-12
Zatrudnienie Kursy 60.1 % 2017-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 125507 Tysiąc 2017-03
Płacy Rodzinny 1496 Usd / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1408 Usd / Miesiąc 2016-12
Part Time Zatrudnienie 27603 Tysiąc 2017-03
Płace Wysokowykwalifikowanym 4130 Usd / Miesiąc 2016-06
Płace Niskich Kwalifikacjach 1780 Usd / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 % 2017-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2017-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 244 Punkty Indeksowe 2017-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 251 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Bazowa 2 % 2017-03
Deflator Pkb 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 Punkty Indeksowe 2017-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.3 % 2017-03
Wskaźnik Cen Importowych 122 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Zywności 0.5 % 2017-03
Cena Bazowa Indeksu Pce 113 Punkty Indeksowe 2017-02
Cpi Transport 200 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflation Expectations 2.74 % 2017-03
Indeks Cen Pce 112 Punkty Indeksowe 2017-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2017-03
Stopa Międzybankowa 1.15 % 2017-04
Podaż Pieniądza M0 3856260 W Mln Usd 2017-03
Podaż Pieniądza M1 3436 W Mld Usd 2017-03
Podaż Pieniądza M2 13391 W Mld Usd 2017-03
Bilans Banków 16138100 W Mln Usd 2017-03
Bilans Banku Centralnego 4436370 W Mln Usd 2017-04
Rezerwy Walutowe 118281 W Mln Usd 2017-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2085 W Mld Usd 2017-03
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -13475 W Mln Usd 2017-02
Prywatna długu do PKB 198 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43557 W Mln Usd 2017-02
Eksport 192872 W Mln Usd 2017-02
Import 236429 W Mln Usd 2017-02
Saldo Obrotów Bieżących -112382 W Mln Usd 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 % 2016-12
Dług Zagraniczny -8109652 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 99.82 Punkty Indeksowe 2016-12
Rachunek kapitałowy 19332 W Mln Usd 2017-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22963 W Mln Usd 2016-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 53386 W Mln Usd 2017-02
Rezerwy Złota 8133 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 8835 BBL/D/1K 2017-01
Główna Terroryzm 4.88 2015-12
Dochody z Turystyki 20828 W Mln Usd 2017-01
Przyjazdy Turystyczne 7958601 2016-08
Bronie Sprzedaży 10484 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 104 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -176232 W Mln Usd 2017-03
Wydatki Rządowe 2908 W Mld Usd 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 216584 W Mln Usd 2017-03
Długu Publicznego 19846420 W Mln Usd 2017-03
Wydatki Budżetu Państwa 392816 W Mln Usd 2017-03
Wnioski o Azyl 12026 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 97
Wydatków Rządowych W Pkb 34 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 595472 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 57.2 2017-03
Przemysłowy PMI 52.8 2017-04
Nie Przemysłowy PMI 55.2 % 2017-03
PMI dla Usług 52.5 Punkty Indeksowe 2017-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 Punkty Indeksowe 2017-04
Produkcja Przemysłowa 1.5 % 2017-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 % 2017-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 % 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 % 2017-03
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.7 % 2017-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.1 % 2017-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.4 % 2017-02
Zamówienia Fabryczne Ex Transport 0.4 % 2017-02
Zamówienia W Przemyśle 1 % 2017-02
Nowe Zamówienia 476493 W Mln Usd 2017-02
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.3 % 2017-02
Zmiany Zapasów 49.6 W Mld Usd 2016-12
Zapasy Hurtowników 0.4 % 2017-02
Bankructwa 24114 Firmy 2016-12
Zyski Korporacji 1611 W Mld Usd 2016-12
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.34 2017-02
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 16.9 Punkty Indeksowe 2017-03
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 56.5 % 2017-03
Indeks Ny Empire State Manufacturing 5.2 Punkty Indeksowe 2017-04
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 22 Punkty Indeksowe 2017-04
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 22 Punkty Indeksowe 2017-03
Indeks Chicago PMI 57.7 Punkty Indeksowe 2017-03
Produkcja Samochodów 3.13 Million Units 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 502 Tysiąc 2017-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.62 Milion 2017-03
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -1.03 Bbl / 1 Mln 2017-04
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 1542 Thousand Barrels 2017-04
Zapasy Gazu Ziemnego Zmień 54 Miliard - Por 2017-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 182 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.67 2015-02
Index Konkurencyjności 5.7 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 3 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 18 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2016-12
Produkcja w Górnictwie 2.9 % 2017-03
Produkcja Stali 6362 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98 2017-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2017-03
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0 % 2017-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.2 % 2017-03
Wydatki Konsumpcyjne 11670 W Mld Usd 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14402 W Mld Usd 2017-02
Wydatki Osobiste 0.1 % 2017-02
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 % 2017-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.6 % 2017-02
Kredyt Konsumencki 15.2 W Mld Usd 2017-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9133 W Mld Usd 2017-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.88 % 2017-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 51.7 2017-04
Wskaźnik Redbook 2.3 % 2017-04
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3584 W Mln Usd 2017-02
Cena Benzyny 0.61 Usd / Litr 2017-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.4 % of GDP 2016-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1260 Tysiąc 2017-03
Rozpoczęte Budowy Domów 1215 Tysiąc 2017-03
Sprzedaż Nowych Domów 592 Tysiąc 2017-02
Umowy Kupna Nieruchomości 2.6 % 2017-02
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5710 Tysiąc 2017-03
Wydatki na Roboty Budowlane 0.8 % 2017-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0 % 2017-01
Indeks Cen Domów NAHB m/m 68 2017-04
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.22 % 2017-04
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -1.8 % 2017-04
Indeks Cen Domów Case Shiller 193 Punkty Indeksowe 2017-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.7 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 38.9 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.6 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.3 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.65 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.