STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2016-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2017-01
Inflacja 2.5 2017-01
Stopa Procentowa 0.75 2017-02
Bilans Handlowy -44262 2016-12
Dług Publiczny Do Pkb 104 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni Okres
Waluta 101 2017-02
Indeks Giełdowy 20822 Punkty 2017-02
Obligacje Rządowe 10-Letnie 2.33 % 2017-02
PKB Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu Pkb 1.9 % 2016-12
PKB 18037 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 16805 W Mld Usd 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 16897 W Mld Usd 2016-09
Srodki Trwałe Brutto 2808 W Mld Usd 2016-12
Pkb Per Capita 51638 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 52704 USD 2015-12
Rolnictwo W Pkb 160 W Mld Usd 2016-09
Budownictwo W Pkb 785 W Mld Usd 2016-09
Przemysł W Pkb 2181 W Mld Usd 2016-09
Górnictwo W Pkb 272 W Mld Usd 2016-09
Administracja Publiczna W Pkb 2402 W Mld Usd 2016-09
Usługi W Pkb 12876 W Mld Usd 2016-09
Transport W Pkb 566 W Mld Usd 2016-09
Media W Pkb 294 W Mld Usd 2016-09
Praca Ostatni Okres
Stopa Bezrobocia 4.8 % 2017-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 227 Tysiąc 2017-01
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Rządowym -10 Tysiąc 2017-01
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 237 Tysiąc 2017-01
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Przemysłowym 5 Tysiąc 2017-01
Nowe Deklaracje O Bezrobocie 244 Tysiąc 2017-02
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 2060 Tysiąc 2017-02
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym Adp 246 Tysiąc 2017-01
Pracujący 152081 Tysiąc 2017-01
Bezrobotni Zarejestrowani 7635 Tysiąc 2017-01
Srednia Płaca Godzinowa 0.1 % 2017-01
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 Godziny 2017-01
Uczestnictwo W Rynku Pracy 62.9 % 2017-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.16 % 2017-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 % 2017-01
Koszty Pracy 111 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 107 Punkty Indeksowe 2016-12
Wolne Etaty 5040 Tysiąc 2016-12
Oferty Pracy 5501 Tysiące 2016-12
Raport Challengera O Planowanych Zwolnieniach 45934 Osoby 2017-01
Przeciętne Wynagrodzenia 21.84 Usd / Godzina 2017-01
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2017-12
Wzrost Płac 3.57 % 2016-12
Wynagrodzenia W Przemyśle 20.7 Usd / Godzina 2017-01
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 % 2016-12
Wskaźnik Rynku Pracy Warunki 1.3 2017-01
Populacja 324 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2017-12
Zatrudnienie Kursy 59.9 % 2017-01
Zatrudnienie Na Pełny Etat 124705 Tysiąc 2017-01
Płacy Rodzinny 1496 Usd / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1408 Usd / Miesiąc 2016-12
Part Time Zatrudnienie 27405 Tysiąc 2017-01
Płace Wysokowykwalifikowanym 4130 Usd / Miesiąc 2016-06
Płace Niskich Kwalifikacjach 1780 Usd / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni Okres
Inflacja 2.5 % 2017-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 % 2017-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 244 Punkty Indeksowe 2017-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 251 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Bazowa 2.3 % 2017-01
Deflator Pkb 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 Punkty Indeksowe 2017-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 % 2017-01
Wskaźnik Cen Importowych 121 Punkty Indeksowe 2017-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Zywności -0.2 % 2017-01
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Cpi Transport 199 Punkty Indeksowe 2017-01
Indeks Cen Pce 112 Punkty Indeksowe 2016-12
Pieniądz Ostatni Okres
Stopa Procentowa 0.75 % 2017-02
Stopa Międzybankowa 1.05 % 2017-02
Podaż Pieniądza M0 3595455 W Mln Usd 2017-01
Podaż Pieniądza M1 3396 W Mld Usd 2017-01
Podaż Pieniądza M2 13270 W Mld Usd 2017-01
Bilans Banków 16138600 W Mln Usd 2017-02
Bilans Banku Centralnego 4424490 W Mln Usd 2017-02
Rezerwy Walutowe 117332 W Mln Usd 2016-12
Kredyty Dla Sektora Prywatnego 2100 W Mld Usd 2017-01
Inwestycje Zagraniczne W Obligacje -21900 W Mln Usd 2016-12
Prywatna długu do PKB 197 % 2015-12
Handel Ostatni Okres
Bilans Handlowy -44262 W Mln Usd 2016-12
Eksport 190688 W Mln Usd 2016-12
Import 234950 W Mln Usd 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących -112958 W Mln Usd 2016-09
Saldo Obrotów Bieżących Do Pkb -2.7 % 2015-12
Dług Zagraniczny -7781138 W Mln Usd 2016-09
Terms Of Trade 99.82 Punkty Indeksowe 2016-12
Rachunek Kapitałowy -42795 W Mln Usd 2016-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 41776 W Mln Usd 2016-09
Transakcje Długookresowe Netto Tic -12872 W Mln Usd 2016-12
Rezerwy Złota 8133 Ton 2016-09
Wydobycie Ropy Naftowej 8904 BBL/D/1K 2016-11
Główna Terroryzm 4.88 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 6193106 2016-06
Bronie Sprzedaży 10484 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni Okres
Dług Publiczny Do Pkb 104 % 2015-12
Budżet Państwa Do Pkb -3.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -51257 W Mln Usd 2017-01
Wydatki Rządowe 2915 W Mld Usd 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 344609 W Mln Usd 2017-01
Długu Publicznego 19937261 W Mln Usd 2017-01
Wydatki Budżetu Państwa 292812 W Mln Usd 2017-01
Wnioski O Azyl 9327 Osoby 2016-07
Ocena Kredytowa 97
Wydatków Rządowych W Pkb 34 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 595472 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni Okres
Koniunktura W Przemyśle 56 2017-01
Przemysłowy Pmi 54.3 2017-02
Nie Przemysłowy Pmi 56.5 % 2017-01
Pmi Dla Usług 53.9 Punkty Indeksowe 2017-02
Zbiorczy Wskaźnik Pmi 54.3 Punkty Indeksowe 2017-02
Produkcja Przemysłowa 0 % 2017-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 % 2017-01
Produkcja Dóbr W Fabrykach 0.3 % 2017-01
Stopa Utylizacji Surowców 75.3 % 2017-01
Zamówienia Na Dobra Trwałe -0.4 % 2016-12
Zamówienia Na Dobra Trwałe Z Wyłączeniem Obrony 1.7 % 2016-12
Zamówienia Na Dobra Trwałe Z Wyłączeniem Transportu 0.5 % 2016-12
Zamówienia Fabryczne Ex Transport 2.1 % 2016-12
Zamówienia W Przemyśle 1.3 % 2016-12
Nowe Zamówienia 464868 W Mln Usd 2016-12
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.4 % 2016-12
Zmiany Zapasów 48.7 W Mld Usd 2016-12
Zapasy Hurtowników 1 % 2016-12
Bankructwa 24114 Firmy 2016-12
Zyski Korporacji 1575 W Mld Usd 2016-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego Nfib 106 Punkty Indeksowe 2017-01
Wskaźnik Koniunktury Wg Fed Z Chicago -0.05 2017-01
Wskaźnik Przemysłowy Wg Fed Z Dallas 22.1 Punkty Indeksowe 2017-01
Pmi Dla Nowego Jorku Wg Ism 57.7 % 2017-01
Indeks Ny Empire State Manufacturing 18.7 Punkty Indeksowe 2017-02
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 43.3 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Przemysłowy Wg Fed Z Richmond 12 Punkty Indeksowe 2017-01
Indeks Chicago Pmi 50.3 Punkty Indeksowe 2017-01
Produkcja Samochodów 3.25 Million Units 2017-01
Rejestracje Nowych Samochodów 554 Tysiąc 2016-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.61 Milion 2017-01
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 0.56 Bbl / 1 Mln 2017-02
Zapasy Benzyny Zmień -2628 Thousand Barrels 2017-02
Zapasy Gazu Ziemnego Zmień -89 Miliard - Por 2017-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 181 Punkty Indeksowe 2016-12
Małe Sentyment Firm 51.67 2015-02
Index Konkurencyjności 5.7 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 3 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 Punkty 2015-12
Ranking Korupcji 18 2016-12
Latwość Prowadzenia Biznesu 8 2016-12
Produkcji Górniczej 0.4 % 2017-01
Produkcja Stali 6874 Tysięcy Ton 2017-01
Konsument Ostatni Okres
Optymizm Konsumentów 96.3 2017-02
Obroty W Handlu Detalicznym M/M 0.4 % 2017-01
Sprzedaż Detaliczna Z Wyłączeniem Samochodów 0.8 % 2017-01
Obroty W Handlu Detalicznym R/R 5.6 % 2017-01
Wydatki Konsumpcyjne 11640 W Mld Usd 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14281 W Mld Usd 2016-12
Wydatki Osobiste 0.5 % 2016-12
Dochód Gospodarstw Domowych 0.3 % 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.4 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 14.16 W Mld Usd 2016-12
Kredyt Dla Sectora Prywatnego 9129 W Mld Usd 2017-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.75 % 2017-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 56.4 2017-02
Wskaźnik Redbook 1.1 % 2017-02
Indeks Sprzedaży W Sieciach Sklepów 8741 W Mln Usd 2016-12
Ceny Benzyny 0.61 Usd / Litr 2017-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych Do Pkb 78.8 % of GDP 2016-06
Mieszkaniowy Ostatni Okres
Pozwolenia Na Budowę 1285 Tysiąc 2017-01
Rozpoczęte Budowy Domów 1246 Tysiąc 2017-01
Sprzedaż Nowych Domów 555 Tysiąc 2017-01
Umowy Kupna Nieruchomości 0.3 % 2016-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5690 Tysiąc 2017-01
Wydatki Na Roboty Budowlane -0.2 % 2016-12
Wskaźnik Koniunktury W Budownictwie 0.4 % 2016-12
Indeks Cen Domów Nahb M/M 65 2017-02
Rate Mortgage 4.36 % 2017-02
Wnioski Hipoteczne -2 % 2017-02
Indeks Cen Domów Case Shiller 192 Punkty Indeksowe 2016-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.7 % 2016-12
Podatki Ostatni Okres
Podatek Dochodowy Firmy 38.9 % 2016-12
Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych 39.6 % 2016-12
Podatek Od Towarów I Usług 0 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.3 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.65 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.