COUNTRY-LIST PERSONAL-SPENDING - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Francja 0.60 2017-01
Holandia 2.70 2017-01
Portugalia 2.50 2017-01
Tajlandia -1.50 2017-01
Stany Zjednoczone 0.20 2017-01


Country-list Personal-spending - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/23/2017