COUNTRY-LIST PERSONAL-SPENDING - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Francja -0.40 2017-03
Holandia 0.80 2017-02
Portugalia 2.30 2017-02
Tajlandia 0.10 2017-03
Stany Zjednoczone 0.10 2017-02


Country-list Personal-spending - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista