COUNTRY-LIST PERSONAL-SPENDING - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Francja -0.80 2016-12
Holandia 2.50 2016-12
Portugalia 2.20 2016-12
Tajlandia 1.40 2016-12
Stany Zjednoczone 0.50 2016-12


Country-list Personal-spending - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 2/21/2017