COUNTRY-LIST HOUSEHOLDS-DEBT-TO-INCOME - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Austria 86.44 2015-12
Belgia 102.14 2015-12
Bułgaria 41.96 2014-12
Kanada 169.41 2016-12
Chorwacja 60.29 2013-12
Cypr 196.56 2015-12
Czechy 57.55 2015-12
Dania 242.79 2015-12
Estonia 70.87 2015-12
Strefa Euro 94.14 2015-12
Finlandia 112.62 2015-12
Francja 88.27 2015-12
Niemcy 82.22 2015-12
Węgry 39.39 2015-12
Irlandia 153.01 2015-12
Włochy 61.93 2015-12
Lotwa 40.96 2015-12
Litwa 35.82 2015-12
Luksemburg 142.90 2013-12
Holandia 218.96 2015-12
Nowa Zelandia 167.90 2016-12
Norwegia 189.35 2015-12
Polska 60.61 2015-12
Portugalia 112.59 2015-12
Słowacja 57.55 2015-12
Słowenia 45.45 2015-12
Republika Południowej Afryki 74.40 2016-12
Hiszpania 107.08 2015-12
Swaziland 178.57 2015-12
Szwecja 151.43 2015-12
Szwajcaria 178.57 2015-12
Wielka Brytania 125.20 2015-12


Country-list Households-debt-to-income - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista