COUNTRY-LIST EMPLOYMENT-CHANGE - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia -6400.00 2017-02
Austria 0.40 2016-09
Belgia 0.30 2016-09
Brazylia -3.60 2016-02
Bułgaria -0.70 2016-09
Kanada 15.30 2017-02
Chorwacja 0.20 2016-09
Cypr 0.60 2016-09
Czechy 0.00 2016-09
Dania 0.40 2016-09
Estonia -1.00 2016-09
Strefa Euro 0.30 2016-12
Unia Europejska 0.20 2016-09
Finlandia 0.30 2016-09
Francja 0.10 2016-09
Niemcy 0.10 2016-09
Grecja 0.20 2016-09
Węgry 0.30 2016-09
Irlandia 0.60 2016-09
Włochy -0.10 2016-09
Lotwa -1.50 2016-09
Litwa -0.40 2016-09
Luksemburg 0.70 2016-09
Malta 0.50 2016-09
Holandia 0.30 2016-09
Nowa Zelandia 0.80 2016-12
Nigeria 187226.00 2016-09
Norwegia 0.10 2016-09
Polska 4.60 2017-02
Portugalia 1.30 2016-09
Singapur 1.90 2016-12
Słowacja 0.60 2016-09
Słowenia 0.50 2016-09
Hiszpania 0.80 2016-09
Szwecja -0.30 2016-09
Szwajcaria 0.50 2016-09
Wielka Brytania 0.20 2016-09


Country-list Employment-change - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/30/2017