COUNTRY-LIST FULL-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Algieria 7309.00 2016-12
Australia -44800.00 2017-01
Austria 2982.20 2016-06
Belgia 3396.70 2016-06
Bułgaria 2910.30 2016-06
Kanada 15.80 2017-01
Chorwacja 1499.10 2016-06
Cypr 314.00 2016-06
Czechy 4720.10 2016-06
Dania 2036.30 2016-09
Estonia 563.70 2016-09
Strefa Euro 112073.10 2016-06
Unia Europejska 176053.50 2016-06
Finlandia 2048.80 2016-06
Francja 21709.80 2016-09
Niemcy 29203.90 2016-06
Grecja 3374.80 2016-09
Węgry 4089.30 2016-06
Islandia 143.70 2016-09
Irlandia 1565.40 2016-09
Włochy 140348.62 2016-09
Japonia 20856.00 2016-12
Lotwa 789.20 2016-09
Litwa 1242.10 2016-09
Luksemburg 206.90 2016-06
Macedonia 679.10 2016-06
Malta 161.30 2016-06
Holandia 4180.80 2016-09
Nowa Zelandia 1981.00 2016-12
Norwegia 1911.80 2016-09
Palestyna 970100.00 2016-12
Polska 14906.30 2016-06
Portugalia 4090.10 2016-12
Rumunia 7598.40 2016-06
Słowacja 2328.40 2016-06
Słowenia 824.40 2016-09
Hiszpania 15675.10 2016-12
Szwecja 3705.20 2016-09
Szwajcaria 2866.40 2016-09
Turcja 24536.30 2016-09
Wielka Brytania 23287.00 2016-11
Stany Zjednoczone 124705.00 2017-01


Country-list Full-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 2/21/2017