COUNTRY-LIST FULL-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Algieria 7309.00 2016-12
Australia 27100.00 2017-02
Austria 3060.10 2016-09
Belgia 3421.30 2016-09
Bułgaria 2934.50 2016-09
Kanada 105.10 2017-02
Chorwacja 1526.50 2016-09
Cypr 315.20 2016-09
Czechy 4741.40 2016-09
Dania 2027.90 2016-12
Estonia 563.70 2016-09
Strefa Euro 113544.60 2016-09
Unia Europejska 178117.30 2016-09
Finlandia 2079.70 2016-09
Francja 21448.50 2016-12
Niemcy 29797.80 2016-09
Grecja 3274.30 2016-12
Węgry 4135.70 2016-09
Islandia 134.70 2016-12
Irlandia 1595.00 2016-12
Włochy 138644.18 2016-12
Japonia 20978.00 2017-01
Lotwa 774.10 2016-12
Litwa 1242.10 2016-09
Luksemburg 204.00 2016-09
Macedonia 677.90 2016-09
Malta 163.80 2016-09
Holandia 4180.80 2016-09
Nowa Zelandia 1981.00 2016-12
Norwegia 1882.30 2016-12
Palestyna 970100.00 2016-12
Polska 14968.80 2016-09
Portugalia 4090.10 2016-12
Rumunia 7697.80 2016-09
Słowacja 2341.20 2016-09
Słowenia 824.40 2016-09
Hiszpania 15675.10 2016-12
Szwecja 3606.10 2016-12
Szwajcaria 2860.50 2016-12
Turcja 24536.30 2016-09
Wielka Brytania 23338.00 2016-12
Stany Zjednoczone 125031.00 2017-02


Country-list Full-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/23/2017