COUNTRY-LIST FULL-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Algieria 7309.00 2016-12
Australia 74500.00 2017-03
Austria 2999.20 2016-12
Belgia 3467.90 2016-12
Bułgaria 2882.90 2016-12
Kanada 18.40 2017-03
Chorwacja 1481.40 2016-12
Cypr 314.80 2016-12
Czechy 4772.40 2016-12
Dania 2027.90 2016-12
Estonia 547.50 2016-12
Strefa Euro 112867.40 2016-12
Unia Europejska 177238.90 2016-12
Finlandia 1992.00 2016-12
Francja 21435.80 2016-12
Niemcy 29974.90 2016-12
Grecja 3274.30 2016-12
Węgry 4157.10 2016-12
Islandia 134.70 2016-12
Irlandia 1595.00 2016-12
Włochy 138644.18 2016-12
Japonia 20858.00 2017-02
Lotwa 774.10 2016-12
Litwa 1222.20 2016-12
Luksemburg 211.00 2016-12
Macedonia 682.30 2016-12
Malta 163.60 2016-12
Holandia 4190.80 2016-12
Nowa Zelandia 1981.00 2016-12
Norwegia 1882.30 2016-12
Palestyna 970100.00 2016-12
Polska 14959.80 2016-12
Portugalia 4090.10 2016-12
Rumunia 7601.90 2016-12
Słowacja 2340.60 2016-12
Słowenia 827.60 2016-12
Hiszpania 15564.00 2017-03
Szwecja 3606.10 2016-12
Szwajcaria 2860.50 2016-12
Turcja 23617.60 2016-12
Wielka Brytania 23397.00 2017-01
Stany Zjednoczone 125507.00 2017-03


Country-list Full-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista