COUNTRY-LIST SMALL-BUSINESS-SENTIMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1.56 2016-12
Brazylia 50.40 2017-03
Japonia 1.00 2016-12
Wielka Brytania 16.00 2017-03
Stany Zjednoczone 51.67 2015-02


Country-list Small-business-sentiment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista - 3/30/2017