BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2016-12
Stopa Bezrobocia 12.6 2017-01
Inflacja 4.76 2017-02
Stopa Procentowa 12.25 2017-03
Bilans Handlowy 4560 2017-02
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.09 2017-03
Indeks Giełdowy 63317 Punkty 2017-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.09 % 2017-03
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.5 % 2016-12
PKB 1775 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 285113 Brl Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 1589356 Brl Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 254786 Brl Million 2016-12
Pkb Per Capita 11159 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 14455 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 12045 Brl Million 2016-12
Budownictwo w PKB 16176 Brl Million 2016-12
Przemysł w PKB 27844 2016-12
Górnictwo w PKB 2541 Brl Million 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 39273 Brl Million 2016-12
Usługi w PKB 175996 Brl Million 2016-12
Transport w PKB 7719 Brl Million 2016-12
Media w PKB 6342 Brl Million 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.6 % 2017-01
Pracujący 89.85 Milion 2017-01
Bezrobotni Zarejestrowani 12.92 Milion 2017-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 % 2017-01
Koszty Pracy 135 Punkty Indeksowe 2017-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2056 Brl / Miesiąc 2017-01
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-03
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 53.7 % 2017-01
Płacy Rodzinny 2187 Brl / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1609 Brl / Miesiąc 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 35.6 Tysiąc 2017-02
Wydajność 135 Punkty Indeksowe 2017-02
Płace Wysokowykwalifikowanym 4100 Brl / Miesiąc 2016-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2016 Brl / Miesiąc 2017-01
Płace Niskich Kwalifikacjach 1200 Brl / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.76 % 2017-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.33 % 2017-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4810 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Bazowa 5.31 % 2017-02
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 713 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Cen Importowych 129 Punkty Indeksowe 2017-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Zywności 4.97 % 2017-02
Cpi Transport 4566 Punkty Indeksowe 2017-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.35 % 2017-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.25 % 2017-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-03
Podaż Pieniądza M0 266325 Brl Million 2017-02
Podaż Pieniądza M1 316898 Brl Million 2017-02
Podaż Pieniądza M2 2315940 Brl Million 2017-01
Podaż Pieniądza M3 5320375 Brl Million 2017-01
Bilans Banków 5835949 Brl Million 2016-12
Rezerwy Walutowe 368981 W Mln Usd 2017-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 784945 Brl Million 2017-01
Stopa Depozytowa 12.62 % 2015-12
Bilans Banku Centralnego 3032128436 BRL Thousand 2016-12
Tempo Wzrostu Kredytów -1 % 2017-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4560 W Mln Usd 2017-02
Eksport 15472 W Mln Usd 2017-02
Import 10912 W Mln Usd 2017-02
Saldo Obrotów Bieżących -935 W Mln Usd 2017-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 682161 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 117 Punkty Indeksowe 2017-01
Rachunek kapitałowy -498 W Mln Usd 2017-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5306 W Mln Usd 2017-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 193 W Mln Usd 2017-01
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2264 BBL/D/1K 2016-03
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 5813 Tysiąc 2013-12
Bronie Sprzedaży 41 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu 299 Brl Million 2017-01
Wydatki Rządowe 99812 Brl Million 2017-01
Dochody Budżetu Państwa 137392 Brl Million 2017-01
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4399047 Brl Million 2017-01
Wydatki Wojskowe 31954 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54 2017-03
Przemysłowy PMI 46.9 2017-02
PMI dla Usług 46.4 Punkty Indeksowe 2017-02
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.6 INDEKS 2017-02
Produkcja Przemysłowa 1.4 % 2017-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 % 2017-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 % 2016-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 % 2017-01
Zmiany Zapasów -36262 Brl Million 2016-12
Produkcja Samochodów 200385 Jednostki 2017-02
Rejestracje nowych samochodów 136 Tysiąc 2017-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 112383 2017-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.26 % 2016-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 50.4 2017-03
Index Konkurencyjności 4.06 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 81 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2016-12
Produkcja w Górnictwie 6.92 % 2016-12
Produkcja Stali 2572 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2017-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.1 % 2016-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.9 % 2016-12
Wydatki Konsumpcyjne 1042210 Brl Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 1565266 Brl Million 2017-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2841499 Brl Million 2017-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 72.67 % 2017-01
Cena Benzyny 1.2 Usd / Litr 2017-02
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.49 % 2010-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 Punkty Indeksowe 2017-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.