BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2016-12
Stopa Bezrobocia 13.2 2017-02
Inflacja 4.57 2017-03
Stopa Procentowa 11.25 2017-04
Bilans Handlowy 7145 2017-03
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.15 2017-04
Indeks Giełdowy 63761 Punkty 2017-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.16 % 2017-04
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.5 % 2016-12
PKB 1775 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 285113 Brl Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 1589356 Brl Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 254786 Brl Million 2016-12
Pkb Per Capita 11159 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 14455 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 12045 Brl Million 2016-12
Budownictwo w PKB 16176 Brl Million 2016-12
Przemysł w PKB 27844 2016-12
Górnictwo w PKB 2541 Brl Million 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 39273 Brl Million 2016-12
Usługi w PKB 175996 Brl Million 2016-12
Transport w PKB 7719 Brl Million 2016-12
Media w PKB 6342 Brl Million 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.2 % 2017-02
Pracujący 89.35 Milion 2017-02
Bezrobotni Zarejestrowani 13.55 Milion 2017-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 % 2017-02
Koszty Pracy 140 Punkty Indeksowe 2017-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2068 Brl / Miesiąc 2017-02
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-03
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 53.4 % 2017-02
Płacy Rodzinny 2187 Brl / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1609 Brl / Miesiąc 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 35.6 Tysiąc 2017-02
Wydajność 140 Punkty Indeksowe 2017-03
Płace Wysokowykwalifikowanym 4100 Brl / Miesiąc 2016-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2038 Brl / Miesiąc 2017-02
Płace Niskich Kwalifikacjach 1200 Brl / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.57 % 2017-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 % 2017-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4822 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Bazowa 5.51 % 2017-03
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 708 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Cen Importowych 130 Punkty Indeksowe 2017-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 Punkty Indeksowe 2017-02
Inflacja Zywności 4.04 % 2017-03
Cpi Transport 4526 Punkty Indeksowe 2017-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.14 % 2017-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.25 % 2017-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-03
Podaż Pieniądza M0 243610 Brl Million 2017-03
Podaż Pieniądza M1 307390 Brl Million 2017-03
Podaż Pieniądza M2 2319508 Brl Million 2017-02
Podaż Pieniądza M3 5357108 Brl Million 2017-02
Bilans Banków 5835949 Brl Million 2016-12
Rezerwy Walutowe 370111 W Mln Usd 2017-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 779317 Brl Million 2017-02
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3032128436 BRL Thousand 2016-12
Tempo Wzrostu Kredytów -0.13 % 2017-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7145 W Mln Usd 2017-03
Eksport 20085 W Mln Usd 2017-03
Import 12940 W Mln Usd 2017-03
Saldo Obrotów Bieżących -935 W Mln Usd 2017-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 682161 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 116 Punkty Indeksowe 2017-02
Rachunek kapitałowy -498 W Mln Usd 2017-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5306 W Mln Usd 2017-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 193 W Mln Usd 2017-01
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2264 BBL/D/1K 2016-03
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 5813 Tysiąc 2013-12
Bronie Sprzedaży 41 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -54244 Brl Million 2017-02
Wydatki Rządowe 95408 Brl Million 2017-02
Dochody Budżetu Państwa 92358 Brl Million 2017-02
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4450007 Brl Million 2017-02
Wydatki Wojskowe 31954 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54 2017-03
Przemysłowy PMI 49.6 2017-03
PMI dla Usług 47.7 Punkty Indeksowe 2017-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.7 INDEKS 2017-03
Produkcja Przemysłowa -0.8 % 2017-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2017-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.6 % 2017-02
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 % 2017-02
Zmiany Zapasów -36262 Brl Million 2016-12
Produkcja Samochodów 234746 Jednostki 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 189 Tysiąc 2017-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 158084 2017-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.31 % 2017-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 50.4 2017-03
Index Konkurencyjności 4.06 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 81 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2016-12
Produkcja w Górnictwie 4.7 % 2017-02
Produkcja Stali 2572 Tysięcy Ton 2017-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2017-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2017-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.2 % 2017-02
Wydatki Konsumpcyjne 1042210 Brl Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 1566485 Brl Million 2017-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2839138 Brl Million 2017-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 73.17 % 2017-02
Cena Benzyny 1.18 Usd / Litr 2017-03
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.49 % 2010-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 Punkty Indeksowe 2017-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.