BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2016-09
Stopa Bezrobocia 12.6 2017-01
Inflacja 5.35 2017-01
Stopa Procentowa 12.25 2017-03
Bilans Handlowy 2724 2017-01
Dług Publiczny Do Pkb 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni Okres
Waluta 3.09 2017-02
Indeks Giełdowy 66656 Punkty 2017-02
Obligacje Rządowe 10-Letnie 10.24 % 2017-02
PKB Ostatni Okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 % 2016-09
Roczne Tempo Wzrostu Pkb -2.9 % 2016-09
PKB 1775 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 290135 Brl Million 2016-09
Produkt Narodowy Brutto 1548976 Brl Million 2016-09
Srodki Trwałe Brutto 260490 Brl Million 2016-09
Pkb Per Capita 11159 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 14455 USD 2015-12
Rolnictwo W Pkb 16436 Brl Million 2016-09
Budownictwo W Pkb 16801 Brl Million 2016-09
Przemysł W Pkb 30072 2016-09
Górnictwo W Pkb 2553 Brl Million 2016-09
Administracja Publiczna W Pkb 39837 Brl Million 2016-09
Usługi W Pkb 175641 Brl Million 2016-09
Transport W Pkb 8037 Brl Million 2016-09
Media W Pkb 6213 Brl Million 2016-09
Praca Ostatni Okres
Stopa Bezrobocia 12.6 % 2017-01
Pracujący 89.85 Milion 2017-01
Bezrobotni Zarejestrowani 12.92 Milion 2017-01
Uczestnictwo W Rynku Pracy 61.4 % 2017-01
Koszty Pracy 132 Punkty Indeksowe 2017-01
Przeciętne Wynagrodzenia 2056 Brl / Miesiąc 2017-01
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-02
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 53.7 % 2017-01
Płacy Rodzinny 2187 Brl / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1609 Brl / Miesiąc 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -462 Tysiąc 2016-12
Wydajność 132 Punkty Indeksowe 2017-01
Płace Wysokowykwalifikowanym 4100 Brl / Miesiąc 2016-06
Wynagrodzenia W Przemyśle 2016 Brl / Miesiąc 2017-01
Płace Niskich Kwalifikacjach 1200 Brl / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni Okres
Inflacja 5.35 % 2017-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 % 2017-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4794 Punkty Indeksowe 2017-01
Inflacja Bazowa 5.6 % 2017-01
Deflator Pkb 7.97 % 2015-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 714 Punkty Indeksowe 2017-01
Wskaźnik Cen Importowych 125 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2016-12
Inflacja Zywności 6.57 % 2017-01
Cpi Transport 4555 Punkty Indeksowe 2017-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.37 % 2017-01
Pieniądz Ostatni Okres
Stopa Procentowa 12.25 % 2017-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-02
Podaż Pieniądza M0 262392 Brl Million 2017-01
Podaż Pieniądza M1 310376 Brl Million 2017-01
Podaż Pieniądza M2 2315940 Brl Million 2017-01
Podaż Pieniądza M3 5320375 Brl Million 2017-01
Bilans Banków 5827193 Brl Million 2016-09
Rezerwy Walutowe 367708 W Mln Usd 2017-01
Kredyty Dla Sektora Prywatnego 784945 Brl Million 2017-01
Stopa Depozytowa 12.62 % 2015-12
Bilans Banku Centralnego 3032128436 BRL Thousand 2016-12
Tempo Wzrostu Kredytów -1 % 2017-01
Handel Ostatni Okres
Bilans Handlowy 2724 W Mln Usd 2017-01
Eksport 14911 W Mln Usd 2017-01
Import 12187 W Mln Usd 2017-01
Saldo Obrotów Bieżących -5085 W Mln Usd 2017-01
Saldo Obrotów Bieżących Do Pkb -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 682161 W Mln Usd 2016-12
Terms Of Trade 113 Punkty Indeksowe 2016-12
Rachunek Kapitałowy -4619 W Mln Usd 2017-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11528 W Mln Usd 2017-01
Transfery Pieniężne Od Emigrantów 212 W Mln Usd 2016-11
Rezerwy Złota 67.2 Ton 2016-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2264 BBL/D/1K 2016-03
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 5813 Tysiąc 2013-12
Bronie Sprzedaży 41 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni Okres
Dług Publiczny Do Pkb 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa Do Pkb -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu 299 Brl Million 2017-01
Wydatki Rządowe 99812 Brl Million 2017-01
Dochody Budżetu Państwa 137392 Brl Million 2017-01
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4399047 Brl Million 2017-01
Wydatki Wojskowe 31954 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni Okres
Koniunktura W Przemyśle 53.1 2017-02
Przemysłowy Pmi 44 2017-01
Pmi Dla Usług 45.1 Punkty Indeksowe 2017-01
Zbiorczy Wskaźnik Pmi 44.7 INDEKS 2017-01
Produkcja Przemysłowa -0.1 % 2016-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 % 2016-12
Produkcja Dóbr W Fabrykach -1.2 % 2016-12
Stopa Utylizacji Surowców 76 % 2016-12
Zmiany Zapasów -514 Brl Million 2016-09
Produkcja Samochodów 174064 Jednostki 2017-01
Rejestracje Nowych Samochodów 147 Tysiąc 2017-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 121399 2017-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.26 % 2016-12
Małe Sentyment Firm 49.2 2017-02
Index Konkurencyjności 4.06 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 81 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Latwość Prowadzenia Biznesu 123 2016-12
Produkcji Górniczej 6.92 % 2016-12
Produkcja Stali 2856 Tysięcy Ton 2017-01
Konsument Ostatni Okres
Optymizm Konsumentów 104 2017-02
Obroty W Handlu Detalicznym M/M -2.1 % 2016-12
Obroty W Handlu Detalicznym R/R -4.9 % 2016-12
Wydatki Konsumpcyjne 1009564 Brl Million 2016-09
Kredyt Konsumencki 1565266 Brl Million 2017-01
Kredyt Dla Sectora Prywatnego 2841499 Brl Million 2017-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 72.67 % 2017-01
Ceny Benzyny 1.19 Usd / Litr 2017-01
Mieszkaniowy Ostatni Okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.49 % 2010-12
Wskaźnik Koniunktury W Budownictwie 130 Punkty Indeksowe 2017-01
Podatki Ostatni Okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2016-12
Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek Od Towarów I Usług 19 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.