Zambia - Stopa bezrobocia - PrognozyZambia praca Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.79 7.6 7.4 7.45 7.5 7.7
Populacja 17.2 17.3 17.3 18 18.17 18.5
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810 8900 8900 8900 8820 9100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 1850 1850 1850 1520 1900
Koszty Utrzymania Rodziny 4090 4090 4090 5100 4090 5100
Koszty Utrzymania 2230 2230 2230 2230 2230 2230
[+]