Volkswagen | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

10.7B EUR