UCB | Dług Netto

Last Quarter:

2.06B EUR

W Ubiegłym Roku:

1.16B EUR