United Overseas Bank | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

19.46 SGD

W Ubiegłym Roku:

19.20 SGD