Turcja - Podaż pieniądza M3 - PrognozyTurcja Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 24 24 22 20 17.75 12.75
Stopa Międzybankowa 28.03 28.18 26.18 24.18 21.93 16.93
Podaż Pieniądza M1 559184535 551000000 584000000 615000000 645000000 816000000
Podaż Pieniądza M2 2031956192 1951000000 2091000000 2151000000 2211000000 2637000000
Podaż Pieniądza M3 2080428516 1988000000 2109000000 2179000000 2251000000 2673000000
Rezerwy Walutowe 128673 128692 128841 128861 128863 128863
Bilans Banków 4344106245 4078000000 4451000000 4871000000 5011000000 5509000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1438571065 1383000000 1433000000 1451000000 1486000000 1678000000
Stopa Depozytowa 22.5 6.5 20.5 18.5 16.25 5
Prywatna długu do PKB 171 177 179 179 179 182
Stopa Pożyczkowa 24 8.5 8.25 20 17.75 7
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 26858 28354 28357 28288 28282 28284
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 736370209 845000000 898000000 941000000 991000000 1457000000
[+]