Transcanada USA | Zmiana Stanu Srodków Pieniężnych I Papierów Wartościowych

W Ubiegłym Roku:

361M CAD