Terna Rete Elettrica Nazionale | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

1.19B EUR