Telecom Italia | Wartość Księgowa Na Jedną Akcję

Last Quarter:

0.94 EUR

W Ubiegłym Roku:

0.94 EUR