TCS | Dług Netto

Last Quarter:

-231M INR

W Ubiegłym Roku:

-199M INR