TCS | Wartości Niematerialne I Prawne

Last Quarter:

18.3B INR

W Ubiegłym Roku:

22.6B INR