TCS | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

W Ubiegłym Roku:

348M INR