Texas Capital Bancshares | Wspólne Akcje Wybitne

Last Quarter:

45.9M USD

W Ubiegłym Roku:

45.8M USD