Tajwan Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.5 1.5 2
Stopa Międzybankowa 0.66 0.67 0.67 0.79 0.79 1.29
Podaż Pieniądza M0 1893581 1890000 1985000 1930000 1920000 1950000
Podaż Pieniądza M1 6672200 6890000 6910000 6940000 6970000 7250000
Podaż Pieniądza M2 43837395 44070000 44100000 44350000 44470000 47100000
Bilans Banków 43363589 43800000 44000000 44200000 44350000 45550000
Rezerwy Walutowe 4602 4590 4630 4650 4670 4680
Kredyty dla Sektora prywatnego 11278139 11500000 11750000 12200000 12700000 13500000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.27 4.7 5.3 5.1 4.5 5.8
Bilans Banku Centralnego 16819116 17500000 17700000 17900000 18100000 19100000
[+]