Sydney Airport | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

85.8M AUD