Sydney Airport | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

Last Quarter:

85.8M AUD

W Ubiegłym Roku:

85.8M AUD