Szwecja praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.5 5.8 6.2 5.6 5.6 6.5
Pracujący 5149 5128 5112 5105 5102 5100
Bezrobotni Zarejestrowani 302 326 338 339 338 338
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 1.3 1.31 1.35 1.35 1.39
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.1 17.15 17.24 17.28 17.31 17.38
Koszty Pracy 131 132 133 133 134 141
Wolne Etaty 879 1085 1106 969 989 1021
Przeciętne Wynagrodzenia 168 173 171 170 170 180
Wynagrodzenia w Przemyśle 179 182 180 182 182 190
Populacja 10.12 10.12 10.21 10.21 10.21 10.32
Wiek Emerytalny Kobiet 61 61 61 61 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 61 61 61 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.9 71.26 70.99 71.29 71.36 71.31
Wydajność 106 107 104 106 116 108
Zatrudnienie na Pół Etatu 1137 1135 1133 1136 1123 1134
Zmiana Zatrudnienia 0.3 0.3 0.25 0.27 0.25 0.29
Wskaźnik Zatrudnienia 68.9 68.49 68.19 68.05 68 67.95
Zatrudnienie na Pełny Etat 3788 3769 3744 3834 3909 3840
[+]