Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
Indeks Giełdowy 9069.10 8357 8262 8168 8075 7891
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 1.44 1.48 1.53 1.57 1.67
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.3 2.3 2.4 2.2
Stopa Bezrobocia 14.55 14.9 14.7 14.4 14.5 13.2
Inflacja 1.20 2.3 2.2 2.1 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy -3836500.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 294.00 1150 2500 2750 3020 3640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1 1 1 1 0.8
Dług Publiczny do PKB 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
Budżet Państwa do PKB -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
Koniunktura w przemyśle -2.70 1 0.8 0.4 -2 -4
PMI dla Usług 54.00 50.5 54 53.6 53.8 54.4
Przemysłowy PMI 51.10 50.7 54.4 54 54.3 53.2
Optymizm Konsumentów 90.90 103 104 103 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.3 2.3 2.4 2.2
PKB 1311.32 1510 1510 1510 1510 1550
Pkb W Cenach Stałych 302695.00 299861 302708 305017 309960 316779
Środki Trwałe Brutto 65024.00 62443 64542 65523 66585 68049
Pkb Per Capita 32405.75 33600 33600 33600 33600 34100
Pkb Per Capita Ppp 34272.36 35400 35400 35400 35400 35900
Rolnictwo w PKB 7499.00 8051 8042 7557 7679 7848
Budownictwo w PKB 17713.00 17551 17853 18120 18138 18537
Przemysł w PKB 38333.00 38371 38649 38627 39253 40117
Administracja Publiczna w PKB 49354.00 49593 50013 50489 50538 51650
Usługi w PKB 200131.00 197602 199507 201666 204934 209443
Transport w PKB 65304.00 64943 65495 65805 66871 68342
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 14.55 14.9 14.7 14.4 14.5 13.2
Pracujący 19528.00 19700 19810 19890 19950 20280
Bezrobotni Zarejestrowani 3188.21 2750 2670 2640 2600 2500
Zmiana Liczby Bezrobotnych -50.60 -38.6 -88.6 30.6 -45.5 -32.1
Zatrudnienie na Pół Etatu 2713.80 2890 2860 2890 2850 2880
Zatrudnienie na Pełny Etat 16814.20 16810 16950 17000 17100 17400
Bezrobocie Długoterminowe 6.60 5.5 5.2 5.1 5.1 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.10 31.4 30.9 29.8 29.4 27
Wydajność 111.70 105 108 114 115 116
Koszty Pracy 102.40 99.8 104 99.5 109 112
Wolne Etaty 32.72 58.2 60.1 49.5 45 51
Przeciętne Wynagrodzenia 1842.62 1845 1995 1890 2070 2100
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1050 1050 1150
Populacja 46.66 46.89 46.89 46.89 46.89 47.21
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.73 61.2 61.5 61.7 62 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
Koszty Utrzymania 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 950 950 950 950 990
Zmiana Zatrudnienia 0.70 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 64.01 63.7 63.8 63.9 64 65
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.20 2.3 2.2 2.1 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.41 105 107 106 107 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.00 110 107 106 116 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.93 103 104 103 105 107
Inflacja Bazowa 0.90 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.20 104 107 109 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.00 1.5 1.7 1.9 1.8 2
Wskaźnik Cen Importowych 114.40 114 115 115 115 118
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.20 113 113 114 115 116
Inflacja Żywności 1.30 1.9 1.7 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.27 106 108 111 111 113
Cpi Transport 105.68 108 112 112 111 113
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.33 -0.28 -0.28
Podaż Pieniądza M1 992581.00 988000 998000 1048000 1221000 1521000
Podaż Pieniądza M2 1193101.00 1470000 1540000 1590000 1650000 1980000
Podaż Pieniądza M3 1239413.00 1590000 1650000 1710000 1760000 2120000
Bilans Banków 2654.70 3200 3280 3340 3490 4060
Kredyty dla Sektora prywatnego 452288.00 501000 507000 511000 514000 545000
Tempo Wzrostu Kredytów 1.60 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
Prywatna długu do PKB 199.70 185 185 185 185 179
Bilans Banku Centralnego 748612.00 746000 752000 759000 772000 785000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -3836500.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 294.00 1150 2500 2750 3020 3640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1 1 1 1 0.8
Import 30249900.00 29300000 26600000 26800000 25000000 25500000
Eksport 26413300.00 27900000 25100000 24300000 23200000 23700000
Terms of Trade 100.20 101 102 101 100 102
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -9659.00 2200 2900 -2200 2370 2320
Rachunek kapitałowy 3873.00 -1900 2100 2170 5100 4400
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2552.00 2750 3240 2550 3850 3890
Przyjazdy Turystów 4549.90 5420 9150 9150 5890 6150
Rezerwy Złota 281.60 282 282 282 282 282
Dochody z Turystyki 6021.00 3820 6720 7150 3620 4050
Dług Zagraniczny 2003697000.00 1986403000 1991502000 2002699000 2006503000 2031138000
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00 2 2 2 2 2
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
Budżet Państwa do PKB -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
Bilans Budżetu -12378.00 -7900 -18400 -16400 -27300 -26400
Wydatki Rządowe 55858.00 56229 56527 57143 57199 58457
Wydatków Rządowych W Pkb 41.00 40.9 40.9 40.9 40.9 41
Dług Publiczny 1175703594.00 1183000000 1189000000 1195000000 1209000000 1231000000
Wnioski o Azyl 3800.00 3420 5220 2880 2240 2110
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle -2.70 1 0.8 0.4 -2 -4
PMI dla Usług 54.00 50.5 54 53.6 53.8 54.4
Przemysłowy PMI 51.10 50.7 54.4 54 54.3 53.2
Produkcja Przemysłowa -2.60 3.2 3 2.4 2.2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.50 0.6 -0.4 -0.3 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.20 2.4 2.5 2.3 2.6 2.4
Stopa Utylizacji Surowców 78.50 80.6 80.7 80.8 81 81.2
Bankructwa 1079.00 1120 1250 865 900 850
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 98587.00 129800 137800 91700 111400 119500
Produkcja Samochodów 2063.00 2700 2400 2480 1700 1900
Rejestracje nowych samochodów 113838.00 107200 115400 120100 132200 149800
Produkcja w Górnictwie -21.90 2.2 2 1.5 1.1 1.5
Produkcja Stali 1302.00 1450 1340 1270 1180 1260
Zamówienia W Przemyśle 5.80 3.8 3.6 3.2 2.9 2.8
Produkcja Energii Elektrycznej 23662.00 22800 24100 22100 25700 25600
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 90.90 103 104 103 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 2.5 2.7 2.3 2.4 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 172118.00 170468 171340 173438 176249 180126
Rozporządzalny Dochód Osobisty 201373.00 197000 244000 201000 234000 241000
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.18 -1.7 15 -2 13 12
Kredyt Konsumencki 648306635.00 671000000 677000000 684000000 689000000 727000000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1193037.00 1360000 1410000 1440000 1490000 1650000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.46 1.19 1.19 1.24 1.29 1.29
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.70 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100.42 91.5 91.5 91.5 91.5 85
Cena Benzyny 1.38 1.3 1.27 1.24 1.21 1.21
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -1.10 3.2 2.8 2.5 2.2 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1589.50 1678 1695 1715 1721 1832
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 30356.00 29100 30200 32200 22700 25100
Sprzedaż Nowych Domów 8.04 8.15 8.45 8.65 8.88 11.51
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 34.11 36.22 38.78 36.22 30.16 34.65
Rozpoczęte Budowy Domów 0.86 0.99 1.09 1.15 1.25 1.64
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.10 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4


Spain Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne