Hiszpania - Pracujący - PrognozyHiszpania praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 15.3 15.1 14.9 14.7 14.4 13.2
Pracujący 19344 19650 19700 19810 19890 20280
Bezrobotni Zarejestrowani 3251 2890 2750 2670 2640 2500
Zmiana Liczby Bezrobotnych 20.4 -50.8 -38.6 -88.6 30.6 -32.1
Zatrudnienie na Pół Etatu 2900 2930 2890 2860 2890 2880
Zatrudnienie na Pełny Etat 16444 16720 16810 16950 17000 17400
Bezrobocie Długoterminowe 7 5.9 5.5 5.2 5.1 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.6 32 31.4 30.9 29.8 27
Wydajność 104 112 105 108 114 116
Koszty Pracy 98.3 106 99.8 104 99.5 112
Wolne Etaty 44.06 42.5 58.2 60.1 49.5 51
Przeciętne Wynagrodzenia 1952 2050 1845 1995 1890 2100
Płaca Minimalna 859 859 880 880 880 920
Populacja 46.66 46.66 46.89 46.89 46.89 47.21
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.8 61 61.2 61.5 61.7 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1100 1150 1200 1200 1200 1270
Koszty Utrzymania 810 950 1080 1080 1080 1150
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1980 2220 2310 2310 2310 2390
Płace Nisko Wykwalifikowanych 927 900 950 950 950 990
Zmiana Zatrudnienia 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 63.53 63.6 63.7 63.8 63.9 65
[+]