Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.79 3.76 3.78 3.8 3.83 3.88
Indeks Giełdowy 60902.04 59471 58761 58063 57371 56011
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.11 2.43 2.46 2.5 2.53 2.61
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 3.8 4.4 4 3.9 3
Stopa Bezrobocia 5.40 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Inflacja 2.60 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 96.00 -480 600 400 600 300
Saldo Obrotów Bieżących 1006.00 250 150 -320 -520 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 48.90 48 48 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 5.20 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Przemysłowy PMI 48.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Optymizm Konsumentów 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 3.8 4.4 4 3.9 3
PKB 585.78 605 605 645 645 645
Pkb W Cenach Stałych 512503.60 521915 605302 604714 611179 623461
Środki Trwałe Brutto 68308.70 92977 149574 149428 151026 154061
Pkb Per Capita 16639.70 16700 16700 17200 17200 17200
Pkb Per Capita Ppp 28751.60 29500 29500 30300 30300 30300
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.40 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.70 11.5 11.4 11.5 10.7 11.5
Koszty Pracy 111.40 118 118 118 108 122
Przeciętne Wynagrodzenia 5014.94 4773 5274 5254 5195 5432
Wynagrodzenia w Przemyśle 4905.02 4798 5027 4856 5132 5178
Wzrost Wynagrodzeń 5.30 4.2 4 3.6 4.1 3
Płaca Minimalna 523.09 523 523 575 575 575
Populacja 37.98 37.99 37.99 38 38 38
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zmiana Zatrudnienia 2.80 2.7 2.5 2.4 2.2 2
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.60 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179.10 178 178 179 182 182
Inflacja Bazowa 1.90 1.7 1.8 1.8 1.9 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 108 107 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 1.9 2 1.8 2.2 2.2
Inflacja Żywności 5.70 4.4 2.9 2.3 2.1 2.3
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
Rezerwy Walutowe 117801.20 116000 117000 117000 118000 121000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Prywatna długu do PKB 121.70 115 115 111 111 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 96.00 -480 600 400 600 300
Saldo Obrotów Bieżących 1006.00 250 150 -320 -520 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Import 19607.00 18650 15900 19000 18100 16900
Eksport 19703.00 18170 16500 19400 18700 17200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053.00 215700 215700 221300 221300 221300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 48 48 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 92340.70 91759 116932 116819 118068 120440
Wydatków Rządowych W Pkb 41.50 42.5 42.5 42.2 42.2 42.2
Dług Publiczny 978716.70 988000 1007000 1015000 1095000 1112000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 5.20 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Przemysłowy PMI 48.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Produkcja Przemysłowa -2.70 4.2 4.2 4 4.5 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 -0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.40 3.4 3.2 3 3.6 2.5
Produkcja Samochodów 43.00 38 29 46 48 32
Rejestracje nowych samochodów 45050.00 41500 49900 52900 41500 53900
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.30 4.4 3.2 3.6 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 321817.50 309595 302791 302497 305731 311875
Kredyt Konsumencki 743047.91 721652 745150 749447 762809 767505
Cena Benzyny 1.40 1.21 1.18 1.15 1.25 1.15
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 7.10 5.1 4.5 4 4.2 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118.34 118 118 119 120 124
Pozwolenia Na Budowę 40169.00 77100 105400 24800 57600 112200


Poland Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne