Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 4.02 4.07 4.09 4.11 4.13 4.18
Indeks Giełdowy 47889.07 46873 45872 44890 43927 42002
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.37 1.47 1.53 1.58 1.64 1.75

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 -8.9 3.3 2 1.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 -8.9 -6.2 -4.2 -1.6 4
Stopa Bezrobocia 5.80 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Inflacja 3.40 2.4 1.8 1.1 1.2 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -69.00 600 -730 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 2438.00 -520 320 220 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 46.00 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -6.2 -6.2 -6.2 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle -44.20 -20 -18 -16 -12 -7
Przemysłowy PMI 31.90 45 47 48.5 51 52.5
Optymizm Konsumentów -30.10 -20 -18 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.10 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 -8.9 3.3 2 1.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 -8.9 -6.2 -4.2 -1.6 4
PKB 605.00 645 645 645 688 688
Pkb W Cenach Stałych 614322.50 515260 532917 588521 604493 612062
Środki Trwałe Brutto 156085.20 87513 95638 149530 153588 155511
Pkb Per Capita 16639.70 17200 17200 17200 17700 17700
Pkb Per Capita Ppp 28751.60 30300 30300 30300 29312 31200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.80 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.10 8.1 8.1 8.1 8 8
Koszty Pracy 107.50 112 115 111 111 115
Przeciętne Wynagrodzenia 5331.47 4636 4749 5364 5364 5547
Wynagrodzenia w Przemyśle 5214.32 4716 4728 5311 5381 5491
Wzrost Wynagrodzeń 1.90 -4.2 -3.7 3.2 3.2 3.4
Płaca Minimalna 523.09 575 575 575 575 615
Populacja 37.97 38 38 38 38.01 38.01
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.00 56.4 56.4 56.6 56.6 56.5
Zmiana Zatrudnienia -2.10 -2.2 -1.3 2 2 2.1
Wskaźnik Zatrudnienia 68.50 66.9 66.9 66.8 66.8 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.40 2.4 1.8 1.1 1.2 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.20 183 182 183 187 190
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.60 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 3.60 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4
Deflator Pkb 107.50 109 109 109 109 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.90 107 109 108 108 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
Inflacja Żywności 7.40 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.70 108 107 107 109 111

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.58 1.07 1.07 1.07 1.07 1.32
Rezerwy Walutowe 118263.80 136000 134000 132000 136000 140000
Stopa Depozytowa 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Prywatna długu do PKB 120.60 111 111 111 111 109
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -69.00 600 -730 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 2438.00 -520 320 220 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Import 18832.00 18100 19150 16900 16900 17500
Eksport 18763.00 18700 18420 17200 17200 17800
Terms of Trade 99.90 100 100 101 101 101
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 212300 212300 212300 216900 216900
Bronie Sprzedaży 21.00 5 5 5 5 5

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 46.00 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -6.2 -6.2 -6.2 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -9354.50 -2100 -2100 -11600 -11600 -7600
Wydatki Rządowe 120715.60 92872 96749 115646 118784 120271
Wydatków Rządowych W Pkb 42.00 46 46 46 44 44
Dochody Budżetu Państwa 96198.20 92400 92400 367000 367000 379000
Dług Publiczny 1036437.17 1095000 1105000 1112000 1112000 1152000
Wydatki Budżetu Państwa 105552.60 94500 94500 378600 378600 386600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -44.20 -20 -18 -16 -12 -7
Przemysłowy PMI 31.90 45 47 48.5 51 52.5
Produkcja Przemysłowa -24.60 1.1 1.6 1.9 1.9 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.30 0.4 -0.7 0.4 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -27.50 0.9 1.5 2 2 2.8
Produkcja Samochodów 20.10 42 40 32 32 37
Rejestracje nowych samochodów 15239.00 41500 36600 53900 53900 56400
Zyski Korporacji 169652.90 55400 55400 179000 179000 185000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -30.10 -20 -18 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.10 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -22.60 3 3.4 2.5 2.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 307698.30 300898 313880 294775 302775 306566
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.18 -7 -7 15.7 15.7 15.4
Kredyt Konsumencki 784258.58 724993 749548 734350 771710 763724
Cena Benzyny 1.01 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 56 56 56 56 56

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 1.50 0.9 1.5 3.2 3.2 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127.06 120 122 124 124 128
Pozwolenia Na Budowę 28841.00 55600 85100 105200 105200 112200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


Poland Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne