POLAND FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Poland Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
Stopa Bezrobocia 5.80 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1
Inflacja 1.90 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3
Stopa Procentowa 1.50 1.75 1.75 2 2 2.5
Bilans Handlowy -329.00 500 300 500 -480 300
Dług Publiczny do PKB 50.60 49.4 47.6 47.6 47.6 45.1
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 3.73
3.76 3.79 3.82 3.85 3.97
Indeks Giełdowy 56642.84
58279 57607 56947 56292 53748
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.25
3.28 3.33 3.37 3.42 3.61
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00
0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.10
4 3.8 3.5 3.4 3.2
PKB 524.51
551 564 564 564 575
Pkb W Cenach Stałych 500982.30
585231 494596 518517 518016 620869
Środki Trwałe Brutto 80831.60
147760 85028 83661 83580 156758
Pkb Per Capita 15751.23
16200 16700 16700 16700 17200
Pkb Per Capita Ppp 27216.44
26700 27500 27500 27500 28300
Rolnictwo w PKB 9864.20
11050 10931 10209 10200 11723
Budownictwo w PKB 37888.60
46203 23311 39215 39177 49016
Przemysł w PKB 92144.40
115635 95646 95369 95277 122677
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.80
5.4 5.2 5.1 5.1 5.1
Pracujący 16565.00
17100 17200 17300 17400 18000
Bezrobotni Zarejestrowani 948.90
945 932 925 927 951
Bezrobocie Długoterminowe 1.10
0.8 0.8 0.9 0.9 1.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.70
9.1 8.5 7.8 6.9 6
Koszty Pracy 112.60
103 106 105 116 106
Wydajność 122.70
139 114 118 115 146
Wolne Etaty 107.60
75 115 130 106 85
Przeciętne Wynagrodzenia 4521.08
4700 4750 4650 4650 4850
Wynagrodzenia w Przemyśle 4611.58
4600 4600 4550 4720 4750
Wzrost Wynagrodzeń 6.70
5.1 4.5 4.2 4.2 3
Płaca Minimalna 480.20
480 560 560 560 615
Populacja 37.98
37.98 38 38 38 38.06
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.50
56.4 56.3 56.6 56.4 56.2
Zatrudnienie na Pół Etatu 1044.50
1170 1190 1200 1200 1320
Zmiana Zatrudnienia 3.20
3.2 3 2.8 2.7 2
Wskaźnik Zatrudnienia 67.70
66.8 66.9 66.9 67 67.5
Zatrudnienie na Pełny Etat 14965.10
15700 15800 15900 16000 16900
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 1.90
2.2 2.2 2.3 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20
0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174.80
177 177 179 179 186
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.84
101 101 102 102 102
Inflacja Bazowa 0.80
1 1.2 1.5 1.9 2.2
Deflator Pkb 109.89
112 112 113 114 120
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90
105 106 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.90
2.2 2.3 2 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Importowych 102.30
102 102 102 102 103
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.60
103 103 102 102 103
Inflacja Żywności 2.30
2.6 2.4 2.5 2.4 2.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.40
104 104 105 105 110
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 1.50
1.75 1.75 2 2 2.5
Stopa Międzybankowa 1.62
1.62 1.62 1.87 1.87 2.37
Podaż Pieniądza M0 255028.30
262000 265000 269000 268119 295000
Podaż Pieniądza M1 937102.89
1046000 1091000 1141000 1030891 1400000
Podaż Pieniądza M2 1352880.02
1750000 1810000 1870000 1438625 2260000
Podaż Pieniądza M3 1365479.63
1880000 1950000 2030000 1452398 2450000
Rezerwy Walutowe 112880.20
114000 114000 115000 113137 125000
Bilans Banków 1939543.20
2250000 2290000 2330000 2028531 2620000
Stopa Depozytowa 0.50
0.5 0.5 0.75 0.75 1.25
Prywatna długu do PKB 121.70
119 115 115 115 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Banku Centralnego 440767.00
444000 451000 462000 454633 554000
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -329.00
500 300 500 -480 300
Eksport 17195.00
15600 18900 18100 18170 17200
Import 17524.00
15100 18600 17600 18650 16900
Saldo Obrotów Bieżących -549.00
-37 -200 -480 250 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30
-0.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Dług Zagraniczny 362827.00
379000 381000 383000 360210 397000
Terms of Trade 96.00
98.93 99.03 99.51 100 100
Rachunek kapitałowy 181.00
-560 -320 910 -120 -270
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053.00
186800 190700 190700 190700 194300
Transfery Pieniężne od Emigrantów 602.00
685 710 720 670 770
Rezerwy Złota 112.30
103 103 103 112 103
Indeks Terroryzmu 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Bronie Sprzedaży 3.00
5 5 5 5 5
Wydobycie Ropy Naftowej 21.00
21 21 21 20.8 21
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 50.60
49.4 47.6 47.6 47.6 45.1
Budżet Państwa do PKB -1.70
-1.1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.2
Bilans Budżetu 1052.20
-10700 -1600 -2900 3000 -11600
Wydatki Rządowe 90974.00
110792 86908 94158 94067 117539
Wydatków Rządowych W Pkb 41.20
41 41 41 41 41
Dochody Budżetu Państwa 243460.30
345000 87500 175100 268000 367000
Dług Publiczny 946563.82
998000 1005000 1029000 1046000 1152000
Wydatki Budżetu Państwa 242408.10
355700 89100 178000 265000 378600
Wydatki Wojskowe 9518.90
10211 10270 10329 10388 10677
Wnioski o Azyl 175.00
370 290 300 250 340
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 8.80
10 9 9 8 5
Przemysłowy PMI 50.50
53.6 53 53.4 53.2 53
Produkcja Przemysłowa 2.80
4.9 4.5 4.4 4.2 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40
0.5 -0.4 0.5 -0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00
4.4 4 3.7 3.4 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 83.50
82.8 82.9 83 83.4 84
Nowe Zamówienia 109.90
104 102 107 105 105
Zmiany Zapasów 12257.60
2720 9441 11683 9871 2050
Produkcja Samochodów 17.00
29 62 66 45 40
Rejestracje nowych samochodów 27312.00
45900 51500 40500 41500 53900
Szybkość Internetu 12609.78
12550 12518 12502 12549 12584
Adresy IP 6362131.00
6254363 6248466 6242679 6237210 6204256
Produkcja Stali 810.00
578 890 700 786 584
Produkcja w Górnictwie 8.20
1.9 2.5 2.2 1.7 1.3
Produkcja Cementu 1807.00
1140 1510 1650 1376 1360
Index Konkurencyjności 68.16
4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
Ranking Konkurencyjności 37.00
39 39 39 39 39
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27.00
26 25 25 25 24
Produkcja Energii Elektrycznej 14078.00
15100 14600 13200 14465 15400
Zyski Korporacji 88642.50
166000 49100 99100 132400 179000
Indeks Percepcji Korupcji 60.00
60 60 60 60 60
Ranking Korupcji 36.00
36 36 36 36 36
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 6.10
3.8 3.6 3.2 3 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70
-0.2 0.4 -0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60
5.9 4.5 4 3.6 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 295128.40
290486 297912 305458 305163 308176
Oszczędności Gospodarstw Domowych -9.40
14.5 -8.1 3 1.8 15.7
Kredyt Konsumencki 712927.88
717000 722000 727000 748007 758000
Cena Benzyny 1.41
1.22 1.15 1.09 1.01 0.86
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.20
34.9 34.4 34.4 34.4 34.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96
56.7 56.2 56.2 56.2 56
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Budowlana 16.60
7.8 6.2 5.8 5.1 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111.95
110 112 113 112 115
Pozwolenia Na Budowę 71228.00
118200 27900 61500 95100 132200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.20
83 82.7 82.7 82.7 82.5
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00
19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00
32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00
23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 24.66
42.83 32.92 50.22 50.22 51.92
Temperatura 4.28
2.85 -1.72 11.32 9.59 7.66